Gemeenteraad stelt begroting 2022-2025 vast

Dinsdag 16 november 2021

Op 8 november 2021 heeft de gemeenteraad van Best de begroting 2022-2025 vastgesteld. De begroting 2022 is het huishoudboekje van de gemeente en laat de verwachte inkomsten en uitgaven zien voor volgend jaar. Daarnaast geeft het inzicht in onze speerpunten, activiteiten en plannen voor 2022. Uitgangspunt is dat de meerjarenbegroting over 4 jaren sluitend is. Wethouder financiën Rik Dijkhoff kijkt met volste vertrouwen naar de toekomst van Best: ‘’Ook dit jaar laat de gemeente Best weer een financiële gezonde situatie zien. Ik vind het belangrijk dat onze ambities, financiële middelen en de ambtelijke capaciteit in balans zijn. Stil staan is voor mij geen optie. Wij gaan de komende jaren onze gemeente nog fraaier maken samen met u als inwoner, onze partners en de gemeenteraad.’’

Ambities

We hebben in de begroting 2022 weer mooie plannen opgenomen. Zo is geld vrijgemaakt voor extra toezicht en handhaving, voor onze dienstverlening en voor de ontwikkeling van het stationsgebied. Daarnaast komen er vanuit het rijk extra financiële middelen naar de gemeente. Zo is onder meer extra geld beschikbaar gesteld voor jeugdzorg waarmee we onder andere in kunnen zetten op versterking van pleeggezinnen en het verkleinen van behandelgroepen. Onze jeugd is immers onze toekomst!
De hele begroting inzien? Dat kan via www.gemeentebest.nl/financiele-stukken.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS