Een schoon en veilig buitengebied

Dinsdag 16 november 2021

Het buitengebied kent allerlei problemen die de natuur aantasten, de rust verstoren en de leefbaarheid bedreigen. Strafbare feiten vinden er met regelmaat plaats. Denk aan dumpingen, wildcrossers, stroperij, vissen zonder geldige documenten, afval verbranden maar ook de recreatiedrukte. Om dit soort misstanden aan te pakken is er goed toezicht nodig.

Groene BOA

In de gemeente Best is een groene BOA werkzaam. Door de inzet van groene boa’s op het gebied van toezicht, handhaving, opsporing en door actieve netwerkopbouw willen wij de kwaliteit van het buitengebied in gemeente Best bewaken en verbeteren. Wij streven naar een schoner en veiliger buitengebied waarin wij de biodiversiteit waarborgen.

Samenwerken

Om het beste resultaat te bereiken werken wij samen met enkele partners. Een belangrijke partner, waar wij intensief mee samenwerken, is de gemeente Oirschot. Dankzij deze samenwerking kunnen wij onze capaciteit en vakkennis optimaal inzetten. Daarnaast is er een samenwerking met Samen Sterk in Brabant (SSIB).

Helpt u mee?

Helaas kunnen we niet op alle plekken tegelijk zijn en daarvoor hebben wij uw ogen en oren hard nodig. Heeft u een melding van spoed bel dan altijd de politie 112 of 0900-8844. Is uw melding niet acuut? Maak dan een melding via de Fixi-app of via www.gemeentebest.nl/melding-maken.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS