Kansen voor Dorpsplein en Raadhuisplein. Denk mee!

Dinsdag 9 november 2021

Met de besluitvorming over een nieuw gebouw voor Bestwijzer en gemeente, ontstaat een kans voor het Dorpsplein en Raadhuisplein in Best. Raadsleden willen dat de potentie van dit gebied in beeld wordt gebracht: wat is straks mogelijk, hoe moet het gebied er uit gaan zien?

5 thema’s

Daarvoor maken zij een voorstel ‘Kaders stedenbouwkundige visie locatie gemeentehuis en omgeving’. Hierin staan de uitgangspunten voor dit gebied. Op 13 december neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Het voorstel geeft eerst een aantal algemene kaders. Daarna worden voor 5 thema’s enkele uitgangspunten beschreven. De thema’s zijn; beleving gebied, mobiliteit, wonen, energie en participatie. Het conceptvoorstel vindt u hier, bij de kalender op 18 november. 

Geef uw ideeën en opmerkingen

De raadsleden zijn benieuwd naar uw ideeën en opmerkingen over deze uitgangspunten. U kunt op 2 manieren uw reactie geven:

  • Tijdens de inloopavond op 18 november van 18.30-19.30 uur in het gemeentehuis. Raadsleden zijn hierbij aanwezig.
  • Via de Praat mee pagina. Hier kunt u uw reactie plaatsen t/m 17 november 2021.

Het vervolg

De raadsleden bespreken de ontvangen reacties en betrekken deze bij het opstellen van het definitieve voorstel. Dat wordt besproken op maandag 13 december in de gemeenteraad. Daarna volgt de uitwerking van deze uitgangspunten. Zo ontstaat een zogeheten ‘stedenbouwkundige visie’. Het voorstel ‘Kaders stedenbouwkundige visie locatie gemeentehuis en omgeving’ vormt het startpunt van dit traject. Het traject loopt nagenoeg gelijk met het project Samen gaan. Dat project richt zich op de nieuwe gezamenlijke huisvesting voor Bestwijzer en gemeente.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS