Bijeenkomsten gemeenteraad

Dinsdag 26 oktober 2021

Voor de komende periode zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

Datum Soort vergadering
1 november 2021
Aanvang: 19.00 uur
Extra (bijpraat)sessie:
  • Fair Stay Best
1 november 2021
Aanvang: 20.15 uur
Raadsvergadering (besluitvorming):
  • Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling VRBZO
  • Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling MRE
  • Vaststelling bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Seinheuvel
  • Rapport RKC Voortvarendheid omwille versnelling woningbouw
  • Tweede financiële rapportage 2021
8 november 2021
Aanvang: 18.30 uur
Raadsvergadering (besluitvorming):
  • Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
  • Belastingverordeningen

Wilt u een bijeenkomst volgen?

De aanvangstijd en ook de vergaderstukken van de bijeenkomsten vindt u op de website. Ook kunt u via deze link de vergaderingen volgen. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen op de publieke tribune hebben wij besloten om burgerleden, insprekers en de pers toe te laten in de raadzaal. U kunt de bijeenkomsten volgen via deze link of op Omroep Best. Eventueel kunt u de vergadering ook volgen vanuit de burgerzaal van het gemeentehuis.

Wilt u inspreken?

Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@gembest.nl. U kunt zich tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aanmelden.

Verschil raadsavond en raadsvergadering

Tijdens raadsavonden bereiden de raads- en burgerleden de onderwerpen voor. De gemeenteraad kan dan over deze onderwerpen een besluit nemen tijdens de raadsvergadering. Op de website vindt u het sessieformulier bij de stukken van het onderwerp. Hierin staat de opzet van avond en kunt u lezen hoe u mee kunt doen.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS