Vergunningaanvraag huisvesting arbeidsmigranten Fair Stay Best

Dinsdag 12 oktober 2021

Locatie de Maas 6, Best

4 oktober ontving de gemeente Best een vergunningaanvraag van Fair Stay Best OG B.V. voor het bouwen van logieseenheden met servicegebouw en aanleggen inrit/uitweg aan De Maas 6. Het college staat op het standpunt dat de aangevraagde ontwikkeling zeer ongewenst is.

De vergunningaanvraag is in behandeling genomen. Onderdeel hiervan is de beoordeling of de aanvraag in overeenstemming is met het bestemmingsplan. De uitkomst van deze beoordeling is bepalend voor de procedure die hiervoor wettelijk is voorgeschreven. Deze beoordeling is nog niet afgerond.

Procedure

Is de aanvraag in overeenstemming met het bestemmingsplan? Dan geldt daarvoor een beslistermijn van 8 weken. In dat geval bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid bezwaar te maken bij het college, nadat een definitief besluit is genomen.

Wordt geconcludeerd dat de aanvraag strijdig is met het bestemmingsplan? Dan is een afwijking hiervan vereist en geldt een proceduretermijn van 26 weken. Op dat moment zal eerst een ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd. Hierop kan iedereen een zienswijze indienen. Nadien wordt een definitief besluit genomen. Hierop staat beroep open bij de Rechtbank.

Geïnteresseerden mogen de openbare onderdelen van de aanvraag inzien. Hiervoor kan men contact opnemen met de gemeente, afdeling Omgevingszaken. Via mail naar vergunningen@gembest.nl of telefonisch via het algemene nummer 14 0499.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS