College stemt in met sluitende begroting 2022

Maandag 4 oktober 2021

Het college van B&W heeft ingestemd met de concept programmabegroting 2022. De begroting 2022 is het huishoudboekje van de gemeente en laat de verwachte inkomsten en uitgaven zien voor volgend jaar. De inkomsten en uitgaven zijn minimaal gelijk aan elkaar. Onze gemeente is ambitieus. Deze ambities zijn opgenomen in de begroting 2022 en zoveel mogelijk financieel vertaald. Er is sprake van een gezonde financiële situatie. Het college is daarom trots om een meerjarige sluitende conceptbegroting te presenteren.

Extra financiële middelen

Vanuit het rijk komen er extra financiële middelen naar de gemeente. Zo is onder meer extra geld beschikbaar gesteld voor jeugdzorg en voor coronacompensatie voor 2022. Met deze coronagelden kunnen wij de financiële schade van COVID-19 voor inwoners, bedrijven en organisaties in Best zo veel mogelijk beperken.

Gemeenteraad

Op 18 oktober 2021 lichten de portefeuillehouders de begroting toe aan de raad. Vervolgens neemt de gemeenteraad op 8 november 2021 een besluit over de begroting. Beide bijeenkomsten kunt u volgen via de website best.notubiz.nl.

Interesse?

Wilt u zelf de begroting 2022 bekijken? Dat kan op de pagina Financiële stukken onder '2022'.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS