Gemeente maakt stappen in geschil

Donderdag 2 september 2021

De gemeente is in een rechtszaak verwikkeld over een (vermeende) overeenkomst uit 2010. Die overeenkomst gaat over de aankoop van gronden door de gemeente. Het college heeft die beoogde transactie uiteindelijk niet bekrachtigd. De contractpartij claimt nakoming van de overeenkomst. Onlangs heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan in deze zaak. Het Hof heeft geoordeeld dat er sprake is van een overeenkomst en dat een geschil daarover via een arbitrageprocedure moet worden opgelost. Naast de gerechtelijke procedure proberen partijen tot een aannemelijke oplossing te komen. Op dit moment lijkt een voor beide partijen acceptabele oplossing mogelijk te zijn, die inzet op bedrijfsverplaatsing en aankoop van de huidige locatie.

Gemeenteraadsvergadering

De gemeenteraad bespreekt het collegevoorstel waarin gevraagd wordt om krediet vrij te maken en om het college de opdracht te geven de bestemmingsplanprocedure te starten op maandag 6 en 13 september. Op 27 september neemt de gemeenteraad een besluit.  U kunt deze vergaderingen volgen via www.gemeentebest.nl.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS