Kleinschalige nieuwbouw aan de Heuveleindseweg

Vrijdag 23 juli 2021

Het nertsenbedrijf aan de Heuveleindseweg 20 in Best wordt gesaneerd. Dit is het resultaat van een overeenkomst tussen de eigenaar, pachter, de gemeente en de Onwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte (RvR). Deze laatste partij realiseert in de toekomst 15 kavels voor seniorenwoningen en 9 grote bouwkavels voor vrije sectorwoningen. De uitwerking van het plan gaat in samenspraak met de omgeving en wordt uiteindelijk vertaald in een bestemmingsplan. Dat komt liefst nog dit jaar in procedure, zodat de gemeenteraad in de 2e helft van 2022 kan besluiten over de gebiedsontwikkeling.

Bedrijfssanering

Er was al vele jaren regelmatig overleg over de locatie en de beëindiging van de nertsenhouderij. Door corona is deze ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. De urgentie was voor alle partijen duidelijk. De gekozen aanpak leidt voor alle partijen tot kansen. Nu de geurcirkel verdwijnt, wordt kleinschalig woningbouw mogelijk. Dat het gebied op een landelijke locatie en aan een landelijke weg ligt, blijft. Daarom kiezen RvR en de gemeente ook bewust voor een klein bouwplan. Het gaat dan om nieuwe woonvormen en RvR kavels (zelfbouw). Een mooie ontwikkeling want in Best zijn op dit moment geen zelfbouwkavels beschikbaar. Ook wil de gemeente hier seniorenwoningen, bij voorkeur door een bouwcollectief uit de samenleving (op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap). Deze woningen bieden ruimte voor een woonconcept waarbij niet alleen de wijze van totstandkoming, maar ook de wijze van (samen)leven aansluit bij de maatschappelijke behoefte.

Omgeving

Samen met volkstuinvereniging De Oude Bogten bekijken we in hoeverre een (beperkte) uitbreiding van het volkstuinencomplex onderdeel kan zijn van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast start de planvoorbereiding voor het herstel en onderhoud van de Heuveleindseweg.

Wethouder Marc van Schuppen (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Ik ben zeer tevreden over de gezamenlijke inspanning om samen tot een haalbare gebiedsontwikkeling te komen. Het is goed dat de nertsenhouderij, dicht bij Heuveleind en Heivelden, verdwijnt. Ondernemers én de omwonenden weten nu waar ze aan toe zijn. Mooi dat er met dit plan kavels voor zelfbouw en seniorenwoningen komen. Daar is veel vraag naar.”

Planning

De Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte werkt het plan verder uit. Daarbij wordt een zorgvuldige omgevingsdialoog gevoerd, zodat de omwonenden en andere belanghebbenden inbreng op het project kunnen hebben.

Schets kleinschalige nieuwbouw

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS