Bijeenkomsten gemeenteraad juni

Dinsdag 1 juni 2021

Voor de komende periode zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

Bijeenkomsten gemeenteraad
Datum Soort vergadering
7 juni

Raadsavond (oordeelsvorming/discussie):

 • Jaarstukken 2020
 • Kaderbrief 2022
 • Meerjarenprognose Grondexploitatie
14 juni

Raadsavond (beeldvorming/informatief):

 • Inloopsessie portefeuillehouders
 • Tussentijdse rapportage, incl. 2e financiële rapportage
 • Huisvesting gemeentehuis
21 juni

Raadsavond (oordeelsvorming/discussie):

 • Beeldende kunst productieve natuur
 • Strategie Voorzieningen en Evenementen SGE
 • Krediet Steunfonds startende ondernemers Best Corona maatregelen (onder voorbehoud)
 • Huisvesting gemeentehuis
 • BP Oirschotseweg 18-24

Raadsavond (beeldvorming/informatief):

 • Bijpraten flexwonen en huisvesting arbeidsmigranten
 • Monitoring Afval

Wilt u een bijeenkomst volgen?

Ga dan naar best.notubiz.nl. Op deze website vindt u de aanvangstijd en ook de vergaderstukken van deze bijeenkomsten. Vanwege de coronamaatregelen kan publiek niet aanwezig zijn op het gemeentehuis. U kunt de vergadering online volgen.

Wilt u inspreken?

Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@gembest.nl. U kunt zich tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aanmelden.

Verschil raadsavond en raadsvergadering

Tijdens raadsavonden bereiden de raads- en burgerleden de onderwerpen voor, zodat de gemeenteraad over deze onderwerpen tijdens de raadsvergadering een besluit kan nemen. Op best.notubiz.nl vindt u bij de stukken van het onderwerp ook het sessieformulier. Hierin staat de opzet van avond en kunt u lezen hoe u mee kunt doen.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS