Lintjesregen 2021: 4 Koninklijke onderscheidingen in Best

Maandag 26 april 2021

Op maandag 26 april kregen vier Bestenaren een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Hans Ubachs reikte, namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, de onderscheidingen uit met inachtname van de huidige coronaregels. De burgemeester ging persoonlijk langs bij de inwoners die dit jaar een lintje verdienden. Hij heeft hen verrast en gefeliciteerd met deze bijzondere prestaties. De onderscheidingen zijn door de partners opgespeld.

Drie gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau (LON) en één is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (RON). Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich vele jaren structureel en vaak onbaatzuchtig verdienstelijk hebben gemaakt voor onze (Bestse) samenleving.

Mevrouw M.I.E. (Mariëtte) Donders-Janssens (61 jaar) - LON

In 1996 is Mariëtte Donders begonnen als overblijfmoeder op basisschool De Zevensprong. Als er collega's ziek waren, sprong ze altijd bij en als het nodig was verving zij de coördinator vlekkeloos.
Vanaf 1996 was ze bestuurslid en later secretaris van Buurtvereniging Speelheide. Haar grootste kracht was aanpakken en zorgen dat zaken geregeld werden. De buurtvereniging organiseerde tien tot vijftien activiteiten per jaar waar ze altijd bij betrokken is geweest. Als secretaris nam ze deel aan alle buurtverenigingsoverleggen. Ze heeft een enorme bijdrage geleverd aan de organisatie van de Samenloop voor Hoop voor de wijk Speelheide. Zij was echt de verbindende factor in de wijk.
Sinds 1997 was ze leidster van verschillende E-, F- en D30-teams bij voetbalvereniging Best Vooruit. Ze zat in de kantine commissie, draaide wekelijks kantine- of bardienst. Regelmatig was ze op zaterdagmiddag in de bestuurskamer te vinden als gastvrouw. Ze organiseerde mede het jaarlijkse voetbalkamp voor alle E- en F-spelertjes. Ook in de lief en leed-commissie en de carnavalscommissie was ze actief binnen de club. Ze organiseerde de jaarlijkse vrijwilligersavond en regelde de presentjes met Kerst voor alle vrijwilligers.
Bij de Oranjevereniging Best was ze vanaf 2006 penningmeester. Daarnaast had ze een belangrijke rol bij het organiseren van diverse activiteiten op Koningsdag.
Vanaf 2010 was ze zeer actief bij de edities van de Samenloop voor Hoop als een van de tien bestuursleden en in diverse werkgroepen. Ze organiseerde ook altijd zelf het programma voor de survivors. Tijdens de evenementen was ze dan ook elke minuut aanwezig. Zelf heeft ze ook kanker overwonnen.
Ze was een van de drijvende en verbindende krachten bij ‘Best in de Benen’. Ze was de kartrekker voor het Bestse team De Vlinder dat jaarlijks de Mont Ventoux beklimt en verschillende activiteiten organiseert in Best.
Mariëtte Donders is in oktober 2019 getroffen door een zware hersenbloeding waardoor ze uiteindelijk al haar vrijwilligerswerk op een laag pitje heeft moeten zetten. Een onbeschrijfelijke klap voor haar en haar gezin.

Mariëtte Donders-Janssens

Mevrouw P.W. (Petra) van den Berg-Berkers (69 jaar) - RON

Petra van den Berg was in 1978 bestuurslid/penningmeester van het Gemeenschapshuis De Rots in Boxtel. Daarna bestuurslid van Stichting peuterspeelzaal in Liempde. Ze was raadslid, bestuurslid CDA Boxtel en mede oprichtster van het CDA Vrouwenberaad. Ze streefde altijd naar de gelijkwaardigheid van man en vrouw, in zowel de politiek als de samenleving.
Vanaf 1991 tot 2004 was ze gekozen hoofdbestuurslid/ingeland van waterschap De Dommel en commissielid waterbeheer. Ze leverde een actieve bijdrage aan de agrarische bedrijfsontwikkeling van Noord-Brabant, met name in De Peel en De Kempen.
Sinds 1994 was ze bestuurslid, penningmeester en daarna voorzitster bij de KVO in Liempde. Ze was elf jaar bestuurslid van de kring Den Bosch KVO, negen jaar penningmeester in het Gewestelijk bestuur van de KVO en lid van de fusiecommissie tot de fusie op 1 januari 2015 met ‘Vrouwen van Nu’ in Den Haag.
Vanaf 2005 was ze lid van de KRO ledenraad vanuit de afdelingsraad Den Bosch. Ze was lid van KRO-NCRV, lid van de afdelingsraad Regio Zuid Oost en lid van de commissie financiën. Het vertegenwoordigen van de belangen van de leden en de medewerkers van de KRO-NCRV stonden bij haar hoog in het vaandel. Ze was ook op landelijk niveau erg actief.
Naast de vele regionale en landelijke activiteiten is ze ook in Best actief. Bij Best Duurzaam is ze actief in de werkgroep Best Voedsel, bij Dye van Best heeft ze de nieuwe penningmeester begeleid. Ze heeft een wijnclub opgericht, is actief bij de spellenclub en fietsclub PGVE Best. Sinds 2006 doet ze de boekhouding voor mensen met een tweede woning in de Ardennen. Ze is financieel buddy.
Petra van den Berg heeft aan veel verschillende maatschappelijke activiteiten een belangrijke bijdrage geleverd. Vanaf 1987 was ze al bestuurslid. Een lange periode waarin ze een bijzondere missie heeft gehad: de positie en ontwikkeling van de vrouw.

Petra van den Berg

Foto: Freke van der Esch fotografie

Mevrouw M.W.A.M. (Tiny) Hendrikx-Bloks (75 jaar) - LON

Tiny Hendrikx is op haar zestiende jaar al begonnen met vrijwilligerswerk bij de Mariagaarde, Antonius van Paduaparochie.
Bij Scouting Frama is ze in 1963 gestart als welpenleidster en doorgegroeid naar akela. Ze was district commissaris in de regio Eindhoven.
In 1973 heeft ze samen met vijf dames de peuterspeelzaal ’t Hummeltje opgezet. Ze zijn gestart op de zolder van het buurthuis Kadans. Ze is jaren leidster geweest en regelde de groepen. Ze hield zich ook bezig met de inrichting en spelmateriaal.
Op de Pius X school is ze hulpouder en lid van de ouderraad geweest. Zes jaar lang heeft zij de schoolverlaterskampen mede georganiseerd en is als leiding mee geweest op kamp.
Ze heeft 25 jaar voor de Hartstichting en een aantal jaren voor de Nierstichting en het Brandwondencentrum gecollecteerd.
23 jaar lang is ze lid geweest van de ziekenbezoekgroep (Antoniusparochie). Ze ging thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis op bezoek om eenzaamheid te voorkomen. Ze organiseerde veel activiteiten en zat ook in het vrijwilligersplatform.
Op verzoek van de kapelaan heeft ze zich ontfermd over een Hongaarse dame. In de loop der jaren heeft ze de volledige verzorging voor haar rekening genomen (mantelzorger), inclusief het regelen van de uitvaart.
In 1990 heeft ze samen met een collega de dagbesteding voor ouderen opgezet. Zij hadden hun "huiskamer" op de tweede etage in het verzorgingshuis Huize Nazareth. De dagbesteding was een groot succes. Ze zat ook in de cliëntenraad.
Vanaf haar pensioen is ze intensiever gaan helpen in het verpleeghuis de Kanidas. Ze begeleidt mensen in het verpleeghuis bij verschillende activiteiten, zoals de kerkdiensten.
Ze was sinds 2005 voorzitter van de bewonerscommissie ‘Tussen de Torens’. Als niet-bewoner was haar inzet en betrokkenheid enorm. Vorig jaar in mei is zij na vijftien jaar gestopt als voorzitter.
Vanaf 2012 zorgde zij samen met haar man voor een aangetrouwde tante (mantelzorg). De tante is eind 2020 overleden.
Tiny Hendrikx heeft al vanaf haar zestiende jaar een bijzondere bijdrage geleverd aan onze Bestse gemeenschap.
Zij observeert, signaleert en denkt mee, maar gaat er vooral mee aan de slag om iets te kunnen betekenen en nieuwe activiteiten op de zetten. Vanaf 1963 tot 1984 vooral voor haar kinderen en daarna om het onze (meestal oudere, kwetsbare) medemens naar de zin te maken.

Tiny Hendrikx

Foto: Freke van der Esch fotografie

De heer L.L. (Bert) van Hoof (80 jaar) - LON

Bert van Hoof vertegenwoordigt bij de Veteranenclub zijn voormalig dienstonderdeel. In 1962 is hij voor zes maanden uitgezonden geweest naar Nieuw-Guinea. Sinds 1990 is hij als veteraan actief.
Hij was ruim tien jaar kaderlid en bestuurslid van Industriebond FNV.
Ruim 40 jaar was hij lid van het kerkkoor Antonius Avondmaal. Vaak nam hij op hoogtijdagen de solopartijen trouw voor zijn rekening. Hij was ook lange tijd bestuurslid. Toen het kerkbestuur besloot dat het koor moest fuseren, nam hij de kartrekkersrol. Ook was hij lang lid van de muziekcommissie. Hij hielp bij de organisatie van de jaarlijkse Cecilia-feesten. Hij is tot eind 2020 cantor in de St. Odulphuskerk geweest.
Hij was ook bijna 50 jaar lid van het mannenkoor De Brabant Zangers in Eindhoven. Daar verrichtte hij vaak ondersteunende activiteiten.
Sinds 2009 is hij actief voor de voedselbank. Tot 2018 haalde hij samen met een collega producten op bij supermarkten, bij de voedselbank in Eindhoven en bij andere leveranciers. Gezien zijn leeftijd is hij daar mee gestopt. Hij is nog steeds elke vrijdag aanwezig bij de voedselbank en helpt onder andere bij het vullen en uitdelen van de pakketten. Na het ophalen van de pakketten helpt hij met opruimen.
Voor de ouderenbond KBO is hij sinds 2007 actief. Hij is lid en vervult al jaren de functie van hoofdbode. Hij helpt bij de distributie van zowel de nieuwsbrieven als het KBO-Brabant magazine naar de vrijwilligers.
Voor de Antoniusparochie brengt hij al heel lang (30 jaar) elk kwartaal de nieuwsbrieven rond in zijn woonwijk. Tijdens de actie ‘Kerkbalans’ neemt hij ook een groot gedeelte van de post die bezorgd wordt voor zijn rekening.
Voor zowel de Antonius- als de St. Odulpusparochie was hij al sinds 1995 voorzanger tijdens de weekenddiensten. Ook bij de uitvaarten en op hoogtijdagen was hij cantor.
Naast al zijn vrijwilligerswerk draagt hij al jaren zorg voor zijn chronisch zieke vrouw (mantelzorger).
Bert van Hoof heeft al vele jaren een actieve bijdrage geleverd bij verschillende maatschappelijke organisaties. Altijd met passie en plezier. De laatste jaren iets minder intensief vanwege zijn leeftijd.

Bert van Hoof

Foto: Freke van der Esch fotografie

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS