Resultaat onderzoek ‘Waar staat je gemeente’

Dinsdag 20 april 2021

In het najaar van 2020 hebben alle huishoudens in Best een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’. Via dit onderzoek meten wij uw tevredenheid. In totaal hebben ongeveer 3.500 inwoners de vragenlijst ingevuld. Ons gemiddelde ‘rapportcijfer’ is een 6,9.

Onderwerpen onderzoek

De vragen gingen over de volgende hoofdonderwerpen:

  • woon- en leefklimaat
  • relatie inwoner-gemeente
  • gemeentelijke dienstverlening
  • zorg en welzijn

U kunt het volledige rapport per thema online bekijken (PDF, 2.4 MB). 

Wethouder Stan van der Heijden: “Hartelijk dank aan alle inwoners die deze waardevolle vragenlijst hebben ingevuld. Als college vinden wij uw mening erg belangrijk. Vooral in deze bijzondere tijden. We zien dat we ons op 2 onderdelen iets hebben verbeterd ten opzichte van 2018: het woonklimaat in Best en de zorg en het welzijn. Wij zijn trots dat wij op deze thema’s verbetering zien. Gelet op de impact die de coronacrisis op ons allen heeft doet het ons goed dat het thema zorg en welzijn beter scoort. Daarnaast zien wij dat er werk aan de winkel is. Inwoners beoordelen de relatie met de gemeente minder goed dan 2 jaar geleden. Reden voor ons om eens goed in de resultaten te duiken en hierover het gesprek aan te gaan: binnen de gemeentelijke organisatie, maar vooral ook met u, onze inwoners.”

Vervolg

We gaan aan de slag met de nadere analyse en uitwerking van de resultaten. Later dit jaar komen we bij u terug met een aantal acties die we naar aanleiding van uw input oppakken.

Meer inzicht in de resultaten

Wilt u meer resultaten bekijken? Een groot deel van de resultaten vindt u binnenkort ook terug op: www.waarstaatjegemeente.nl. Hier kunt u de resultaten van de gemeente Best vergelijken met andere gemeenten, op provincie- niveau en of ten opzichte van het gemiddelde van Nederland.

Lukt het niet om het rapport digitaal in te zien? Bij de receptie van het gemeentehuis ligt een inkijkexemplaar voor u klaar.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS