Regionale Energiestrategie

Vrijdag 26 maart 2021

In Nederland is er een klimaatakkoord. Daarin staan meer dan 600 afspraken om minder broeikasgassen uit te stoten. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 30 energieregio’s maken plannen om aan die afspraken te voldoen. Zo’n plan heet Regionale Energiestrategie: RES. In die plannen staat hoe de regio’s meer duurzame energie en minder aardgas gaan gebruiken. Dat is de energietransitie.

Wat doen we regionaal en lokaal?

Regionaal

De RES is een regionaal samenwerkingsverband. Samen onderzoeken we per thema de mogelijkheden om de energietransitie uit te voeren. Waar en hoe kan het beste duurzame elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie worden opgewekt? Welke warmtebronnen zijn er in de regio, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En waar kunnen we energie besparen? Dat bekijken we regionaal. De besluiten daarover, worden lokaal genomen. In onze regio hebben we de eerste conceptversie van de RES gemaakt, de RES 1.0. U kunt alle informatie over de RES lezen op de website van de RES.

Lokaal in Best

Best is al geruime tijd actief met beleid over duurzaamheid en energie. Voor grootschalige energieopwekking, zoals zonnevelden en windmolens, heeft Best inmiddels beleid vastgesteld, dat een toetsingskader is. Het gaat om; de Visie duurzame energieopwekking buitengebied Best (PDF, 20.1 MB) en het Afwegingskader energieopwekking Buitengebied (PDF, 380.1 kB).

Inspreken gemeenteraad

Op maandag 29 maart vergadert de gemeenteraad over de RES 1.0. U kunt de vergadering online volgen via best.notubiz.nl.
Het is ook mogelijk om in te spreken tijdens deze vergadering. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Meld u dan van tevoren aan via e-mail: raadsgriffie@gembest.nl. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de betreffende vergadering.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS