Bijeenkomsten gemeenteraad

Dinsdag 15 december 2020

Voor de komende periode zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

Bijeenkomsten gemeenteraad
Datum Soort vergadering
21 december tot en met 1 januari 
  • Kerstreces
Maandag 4 januari
  • Presidium
  • Themasessie: Groene projecten binnen de bebouwde kom
  • Themasessie: Huisvesting
  • Themasessie: Transitie visie warmte (sessie afwegingskader)
Maandag 11 januari
  • Geen bijeenkomsten

Wilt u een bijeenkomst volgen?

Dat kan online via best.notubiz.nl. Vanwege de coronamaatregelen zijn de vergaderingen in het gemeentehuis niet toegankelijk voor publiek. Op deze website vindt u de aanvangstijd en ook de vergaderstukken van deze bijeenkomsten.

Wilt u inspreken?

Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@gembest.nl. U kunt zich tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden.

Verschil raadsavond en raadsvergadering

Tijdens raadsavonden bereiden de raads- en burgerleden de onderwerpen voor, zodat de gemeenteraad over deze onderwerpen tijdens de raadsvergadering een besluit kan nemen. Op best.notubiz.nl vindt u bij de stukken van het onderwerp ook het sessieformulier. Hierin staat de opzet van de avond en kunt u lezen hoe u mee kunt doen

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS