Ontheffing tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Woensdag 9 december 2020

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (hierna: Twm) is op 1 december 2020 in werking getreden. Doel van de wet is dat er een betere juridische basis komt voor de coronamaatregelen. De Twm is ervoor om de positie van het lokale bestuur en de lokale democratie in het bestrijden van de (gevolgen van) het virus te versterken.

Ontheffing coronamaatregelen

De burgemeester is bevoegd om in bijzondere gevallen voor een aantal van deze maatregelen ontheffing te verlenen. Dit geldt voor de regels over groepsvorming, de openstelling van publieke plaatsen en evenementen. Het belang van de bestrijding van de epidemie mag niet conflicteren met de verlening van de ontheffing. Als het risiconiveau nog ernstig of zeer ernstig is, is het nagenoeg onmogelijk om deze ontheffing te verlenen. Voor de veilige-afstandsregel (op dit moment 1,5 meter) kan de burgemeester geen ontheffing verlenen. 

Aan welke eisen moet mijn verzoek tot ontheffing voldoen?

Een verzoek voor een ontheffing coronamaatregelen moet altijd gericht zijn op een bijzonder, concreet geval. Of de gemeente een ontheffing verleent, is afhankelijk van de omstandigheden. Het verzoek moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • Duidelijke omschrijving van de te verrichten activiteit en/of de plaats waar de ontheffing geldt.
  • Duidelijke omschrijving waarom er sprake is van een bijzondere situatie waarvoor een ontheffing moet komen.
  • De te treffen maatregelen om de veilige afstand te kunnen waarborgen of andere maatregelen om het risico op besmettingen te minimaliseren.
  • Aantal mensen dat aanwezig is.
  • Datum van de activiteit.

Wanneer krijgt u geen ontheffing?

De burgemeester verleent geen ontheffing als het belang van de bestrijding van de epidemie in het geding is. Voordat de burgemeester een beslissing neemt over het verlenen van een ontheffing vraagt hij advies aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?

Een ontheffing vraagt u aan met het aanvraagformulier ontheffing Twm (PDF, 718.8 kB). Het ingevulde formulier stuurt u per e-mail naar de gemeente via e-mailadres ontheffingtwm@gembest.nl. Heeft u vragen over (het verkrijgen van) de ontheffing? Stel uw vragen dan vooraf via dit mailadres.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS