Bijeenkomsten gemeenteraad

Dinsdag 24 november 2020

Voor de komende periode zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

Bijeenkomsten gemeenteraad
Datum Soort vergadering
30 november  Inloopsessie portefeuillehouders
Raadsavond: Huisvestingsopgave De Zevensprong | Bijpraatsessie Transformatie Stationsgebied
7 december Themasessie: Regionale Energie Strategie (RES)
Themasessie: Bestemmingsplan JP Coenstraat
14 december 
(externe locatie: Heerbeeck College)
Raadsvergadering:
Op de agenda staat onder andere: 3e financiële rapportage | Controleprotocol en Normenkader | Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Best 2021 | Huisvestingsopgave De Zevensprong | Gewijzigd vaststellen bp Ondergrondse 150 KV Tilburg Noord-Best | Wijziging van de APV

Wilt u een bijeenkomst volgen?

Ga dan naar best.notubiz.nl. Op deze website vindt u de aanvangstijd en ook de vergaderstukken van deze bijeenkomsten. Vanwege de aanscherpingen van de coronamaatregelen kan publiek niet aanwezig zijn op het gemeentehuis en op het Heerbeeck College. U kunt de vergadering online volgen. Ook Omroep Best zendt de vergadering live uit.

Wilt u inspreken?

Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@gembest.nl. U kunt zich tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aanmelden.

Verschil raadsavond en raadsvergadering

Tijdens raadsavonden bereiden de raads- en burgerleden de onderwerpen voor, zodat de gemeenteraad over deze onderwerpen tijdens de raadsvergadering een besluit kan nemen. Op best.notubiz.nl vindt u bij de stukken van het onderwerp ook het sessieformulier. Hierin staat de opzet van avond en kunt u lezen hoe u mee kunt doen.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS