Aanvragen nog mogelijk voor Minimaregelingen 2020

Dinsdag 10 november 2020

De gemeente Best heeft een aantal regelingen voor mensen met een laag inkomen. Wij willen twee regelingen extra onder uw aandacht brengen. Deze regelingen zijn bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 120% van het minimumloon. U mag ook niet meer vermogen hebben, dan dat u voor de bijstand mag hebben. Maak gebruik van deze regelingen en vraag de bijdrage dit jaar nog aan.

Compensatie eigen risico zorgverzekering

Veel inwoners betalen een eigen bijdrage voor de zorgverzekering. Die is € 385,00 per jaar. Daar kunt u met een laag inkomen een tegemoetkoming voor krijgen (in de vorm van bijzondere bijstand). Als u meer dan 50% van het eigen risico heeft betaald in 2020 (€ 192,50), dan kunt u de helft daarvan vergoed krijgen. Deze bijdrage kan één keer per kalenderjaar worden aangevraagd en tot uiterlijk 1 juli van het jaar erna.

Regeling Meedoen

U kunt een vergoeding krijgen om mee te kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals lidmaatschap van een (sport)club of de bibliotheek of een uitstapje. De gemeente Best vindt dat elke inwoner van 18 jaar en ouder moet kunnen deelnemen aan sociale, culturele en sportactiviteiten. Op onze website vindt u alle voorwaarden om hiervoor in aanmerking te kunnen komen. De hoogte van de bijdrage voor u en uw eventuele partner bedraagt € 150,00 per jaar per persoon.

In de folder Uitkomen met inkomen 2020 vindt u alle regelingen van de gemeente Best. Deze folder kunt u ook ophalen in Bestwijzer.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS