Bijeenkomsten gemeenteraad

Dinsdag 13 oktober 2020

Voor de komende periode zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

Bijeenkomsten gemeenteraad
Datum Soort vergadering
19 oktober Geen vergaderingen
26 oktober
  • Raadsavond: Programmabegroting 2021
  • Raadsavond: Belastingverordeningen 2021
2 november
(externe locatie: Heerbeeck College)
  • Raadsvergadering
    Op de agenda staat: 2e financiële rapportage - Omgevingsvisie Best - Visie Duurzame energieopwekking buitengebied - Verplaatsing komgrens Ringweg – Advies en borging aandacht beeldende kunst

Wilt u een bijeenkomst volgen?

Ga dan naar best.notubiz.nl. Op deze website vindt u de aanvangstijd en ook de vergaderstukken van deze bijeenkomsten. Vanwege de aanscherpingen van de coronamaatregelen kan publiek niet aanwezig zijn op het gemeentehuis of in het Heerbeeck College. U kunt de vergadering volgen via best.notubiz.nl. Ook zendt Omroep Best de raadsvergadering live uit.

Wilt u inspreken?

Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@gembest.nl. U kunt zich tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aanmelden.

Verschil raadsavond en raadsvergadering

Tijdens raadsavonden bereiden de raads- en burgerleden de onderwerpen voor, zodat de gemeenteraad over deze onderwerpen tijdens de raadsvergadering een besluit kan nemen. Op best.notubiz.nl vindt u bij de stukken van het onderwerp ook het sessieformulier. Hierin staat de opzet van avond en kunt u lezen hoe u mee kunt doen.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS