Jaarstukken gemeente 2019 gereed

Dinsdag 9 juni 2020

Het college van B&W heeft onlangs de jaarstukken 2019 aangeboden aan de raad. De gemeente Best sluit het jaar 2019 af met een positief resultaat van € 580.000. Het college kijkt positief terug.

Wethouder Rik Dijkhoff: ‘Er zijn een paar financiële tegenvallers, waaronder de extra kosten aan onderhoud van wegen en plantsoenen door de droogte en de processierups en hogere uitgaven voor de afvalinzameling. Deze uitgaven vallen hoger uit door een nieuwe aanbesteding en hogere verwerkingskosten van de milieustraat, meer vervuilde afvalinzameling waar ook lagere opbrengsten van de afvalstromen uit voortvloeien.
Ook in 2019 realiseerden we goede zorg voor onze inwoners en daar zijn we trots op. Dat we daarbij voor de uitgaven van het sociaal domein binnen budget bleven is een grote verdienste.’

De jaarstukken 2019 bekijken?

Wilt u weten hoe het huishoudboekje van de gemeente er uitziet of wat is gerealiseerd? U kunt de financiële stukken van de gemeente inzien. De financiële stukken zijn vooral op een tablet goed te bekijken.

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 29 juni definitief vast.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS