Collegeleden aan het woord over hun Corona-ervaringen

Dinsdag 2 juni 2020

Al lange tijd houdt het coronavirus ons allemaal bezig; op het werk en privé. Alle maatregelen moeten ervoor zorgen dat de verspreiding van het virus wordt gestopt. Inmiddels is er enige versoepeling in deze maatregelen. ‘Alleen’ wordt weer ‘iets meer samen’. Fijn, want voor veel inwoners en ondernemers is deze tijd erg moeilijk. Maar juist nu  zien we ook heel veel mooie dingen ontstaan. Inwoners gaan elkaar op allerlei manieren helpen en komen met creatieve initiatieven. Het college wil iedereen via deze weg een hart onder de riem steken en bedanken voor hun inzet.

Ook als gemeente komt er nu ook veel op ons af. Er moeten veel nieuwe en extra zaken geregeld worden. We proberen er voor iedereen te zijn en ook te helpen waar we kunnen. Om u een kijkje in de keuken te geven, hebben we elk collegelid gevraagd: Wat houdt jou bezig in deze coronatijd? 

Burgemeester Hans Ubachs

Ik ben sinds het bekend worden van de eerste besmettingen dagelijks bezig met de gevolgen voor Best. Ook nu de maatregelen worden versoepeld. En die maatregelen merken wij allemaal. Ik mis het intermenselijk contact met collegae, de medewerkers van de gemeente en vooral met u. Toen de eerste overlijdens in Best bekend werden, had ik het liefst een spreekwoordelijke arm om iemand heen willen slaan. En net dat kan nu niet. Dus bleef het bij een telefoontje. Niet echt mijn ding.
De gemeenteraad vergadert inmiddels digitaal. Leuk die techniek, maar voor het uitwisselen van standpunten, debat, discussie vind ik het minder geschikt. Je mist de stemming, de sfeer. Je ziet wel een heel andere soort sfeer, namelijk een kijkje bij iemand thuis. Zoals een hele wand van bananendozen bij een raadslid dat zich voorbereid op een verhuizing. Er wordt gesproken over het ‘nieuwe normaal’. Als mens heb ik daar moeite mee. Toch moeten we het er even mee doen. Laten we hopen dat er snel een vaccin is.

Blijf gezond, volg de richtlijnen en zorg voor elkaar. Want alleen samen krijgen we corona onder controle.

Wethouder Ria van der Hamsvoord

Door het coronavirus verloopt alles anders dan normaal. Ik ben erg blij dat zorgaanbieders en onderwijs- en opvangpartners zo snel hebben geschakeld en dat ze de aanpassingen zo goed hebben uitgevoerd. Momenteel maakt het Heerbeeck College zich klaar voor de gedeeltelijke ontvangst van de leerlingen. En de basisscholen gaan op 8 juni weer naar het gewone ritme. Fijn voor de kinderen én ouders. Maar soms schuilen er ook zorgen achter de voordeur. Dat was voor ouders van ongeveer 50 kinderen aanleiding om ze niet onmiddellijk terug naar school te laten gaan. Het was belangrijk om snel zicht te hebben op de oorzaak en eventuele oplossing. Ik neem ook mijn petje af voor alle zorgaanbieders die op zeer uiteenlopende manieren het gewenste maatwerk hebben geboden. Het is fijn dat langzaamaan de dagopvang weer mogelijk is en de verpleeghuizen de deuren weer openen voor beperkt bezoek. Het uithoudingsvermogen van velen is op de proef gesteld. Ik hoop dat we de anderhalve meter nog een poos volhouden en het oplossende vermogen samen nog heel lang in ere houden.

Wethouder Stan van der Heijden  

De Coronacrisis heeft veel Bestse ondernemers hard geraakt. Winkeliers kregen minder klanten, horecabedrijven konden geen gasten ontvangen en veel ZZP’ers zaten ineens zonder inkomen. We denken met ondernemers mee om de ergste klappen op te vangen. Maar dat kunnen we niet alleen. Ik wil de Bestenaren daarom oproepen om wat vaker de euro’s in Best te besteden. Om bij Bestse winkeliers te kopen in plaats van online en vaker in eigen dorp een café of restaurant te bezoeken. Het is goed om te zien dat ondernemers ook altijd weer kansen zien: zo produceren bedrijven uit Best beademingsapparatuur en Coronaproof bezoekcabines.

Wethouder Marc van Schuppen   

Begin maart kwam de oproep om te gaan thuiswerken. Mijn agenda stond op dat moment nog vol met overleggen en bijeenkomsten. Die werd dus flink overhoop gehaald. Interne overleggen werden vervangen door telefonisch contact. Bijeenkomsten werden afgelast of naar een later tijdstip verplaatst. Vergaderingen die geen uitstel dulden, worden digitaal afgehandeld. Teams, Zoom en Webex kennen inmiddels nog maar weinig geheimen voor mij. Recent had ik vijf van dergelijke overleggen op één dag, dat was behoorlijk vermoeiend. Het positieve van deze periode is dat je er achter komt dat sommige overleggen prima digitaal kunnen en dat thuiswerken ook voordelen heeft.

Wethouder Rik Dijkhoff

Wat mij bezighoudt …? Ik moet, als ex militair, bekennen dat ik erg geïnteresseerd ben in de wijze van besluitvorming over alle maatregelen.Ineens wordt er gesproken over beperkende crisismaatregelen vanuit het kabinet, noodwetten en tijdelijke noodwetten. Vervolgens zijn er provinciale en regionale regels via de veiligheidsregio’s. En uiteindelijk is er een gemeentelijk crisisteam dat de lokale vertaling oppakt. Hoe verhoudt dit alles zich tot de bevoegdheid van de raad om kaders te stellen en financiën ter beschikking te stellen? Interessant vraagstuk!
Vanuit mijn takenpakket als wethouder ligt er veel werk. Ik ben voortdurend in de weer om de juiste informatie te krijgen, afwegingen te maken in de belangen voor onze inwoners, ondernemers en het  algemeen belang. Denk bijvoorbeeld aan het afgelasten van de kermis en de inspanningen om de weekmarkt weer geheel open te stellen. Op dit moment ben ik bezig met een ronde langs de verenigingen die weer zijn opgestart voor de jeugd van Best. Mijn diepe respect voor het enthousiasme van de verenigingen. De blije gezichten van onze actieve jeugd zijn onbetaalbaar!

Gemeentesecretaris Nicole van Hooy

Een gemeente is ook een soort bedrijf. Toen de maatregelen strenger werden, volgden ook wij de richtlijnen. Onze medewerkers werken dus ook zoveel mogelijk thuis. Als gemeente willen we er zijn voor onze inwoners en ondernemers. Mensen raken hun baan kwijt of komen in financiële problemen. Inwoners willen een aanbouw neerzetten of hun rijbewijs verlengen. En er worden ook gewoon baby’s geboren. Daarom besloten wij om onze loketten open te houden. Ook bij de milieustraat kon iedereen gewoon terecht. In eerste instantie met maximaal vijf auto’s, maar na enkele weken is de toegang uitgebreid naar acht auto’s. Hierdoor bleven de wachttijden beperkt. De extra tegemoetkoming (TOZO) voor zelfstandigen betaalden we zo snel mogelijk uit.  We kijken naar wat kan WEL in deze tijd, in plaats van wat er allemaal niet meer kan. Ik hoop dat u als inwoner of ondernemer heeft gemerkt dat we er voor u zijn.

College van B en W van de gemeente Bestvan links naar rechts boven: Wethouder Ria van der Hamsvoord-Huijbers, Wethouder Rik Dijkhoff, Wethouder Stan van der Heijden

van links naar rechts onder: Wethouder Marc van Schuppen, Burgemeester Hans Ubachs, Gemeentesecretaris Nicole van Hooy

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS