Metropoolregio Eindhoven spreekt gezamenlijke ambitie uit: 2 terawattuur duurzame energie in 2030

Woensdag 27 mei 2020

De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven willen samen met de provincie en de 2 waterschappen in 2030 twee terawattuur aan duurzame energie bijdragen aan het nationale Klimaatakkoord. Dat staat in het eerste concept van de Regionale Energiestrategie, dat op 1 juni openbaar is geworden. De regio wil vooral zo veel mogelijk energie besparen. Maar in de strategie staat ook hoeveel duurzame energie kan worden opgewekt en hoe de regio dat wil doen. “In dit concept staan ambities die passen bij onze regio”, zegt Frans Kuppens, stuurgroepvoorzitter en wethouder in Cranendonck. “Met dit vertrekpunt kunnen we, samen met de samenleving, tot een innovatieve uitwerking komen.”

De Metropoolregio Eindhoven is een van de 30 energieregio’s die door het Rijk is gevraagd om de energievoorziening te verduurzamen. De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werkten samen met de provincie, twee waterschappen, de netbeheerder en verschillende belanghebbenden een jaar aan dit voorstel. Kuppens: “We willen de komende jaren veel energie besparen, bijvoorbeeld door op veel meer plekken goed te isoleren en het toepassen van LED verlichting. Want hoe minder energie we nodig hebben, hoe minder we ook hoeven op te wekken.”

Er gebeurt al veel

Veel energie wordt al duurzaam opgewekt in de regio: “Er is al voor 0,7 terawattuur gerealiseerd of in voorbereiding. Daarnaast kijken we naar relatief eenvoudige maatregelen zoals zonnepanelen op de daken van bedrijven en grote stallen.” In de Regionale Energiestrategie staan ook de mogelijke gebieden voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden. “Vervolgonderzoek en goed overleg met betrokkenen moet uitwijzen welke locaties het meest geschikt zijn en hoeveel terawattuur we in een gebied willen opwekken met zonnepanelen en hoeveel met windmolens”, zegt Kuppens. Ter vergelijking: één terawattuur is zo’n 50 - 65 Windturbines van 200 meter hoog of 2.500 voetbalvelden met zonnevelden.

Duurzame warmte

Naast het opwekken van duurzame energie, gaan onze woningen en gebouwen stapsgewijs van het aardgas af. “Dat werken we de komende jaren uit, ook dat doen we op gemeenteniveau”, zegt Kuppens. “In de Metropoolregio spreken we daarbij af hoe we omgaan met de regionaal beschikbare alternatieve warmtebronnen, ruimte en infrastructuur. Zodat we samen op duurzame wijze in de warmtevraag kunnen voorzien.”

Vervolg

In de komende maanden worden alle gemeenteraden geraadpleegd. Ook wordt de concept-RES gedeeld met de leden van Provinciale Staten en de leden van het Algemeen Bestuur van beide waterschappen. Het eerste zogenaamde concept-bod wordt voor 1 oktober aangeboden aan het Rijk. Voordat er definitieve keuzes worden gemaakt, worden eerst de (milieu)effecten van windmolens en zonnevelden in beeld gebracht. Inwoners, belangenorganisaties en andere belanghebbenden kunnen hier informeel en formeel over meedenken. De Regionale Energiestrategie 1.0 moet, na vaststelling door de gemeenteraden, provincie en waterschappen, vervolgens voor 1 juli 2021 bij het Rijk zijn ingediend. Om veranderingen en technologische ontwikkelingen mee te nemen, wordt de Regionale Energiestrategie iedere 2 jaar geactualiseerd.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS