Handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied

Dinsdag 28 januari 2020

In augustus 2019 constateerden we een explosieve groei van het aantal brom-/, snor-/ en fietsen in de rijwielstalling van het NS-station in Best. Om deze reden is de fietsenstalling afgelopen najaar uitgebreid. De stalling biedt op dit moment voldoende ruimte voor alle rijwielen.

Stalling van rijwielen bij het NS-station

De afgelopen periode is door toezichthouders geconstateerd dat rijwielen langer dan de toegestane termijn gestald worden in de rijwielstalling of geparkeerd worden rondom het NS-station van Best.
Voor het gebied rondom het NS-station van de gemeente Best geldt, buiten de openbare rijwielstalling, een parkeerverbod voor rijwielen (brom-/, snor-/ en fietsen). In de openbare rijwielstalling van het station kunnen rijwielen 21 dagen onafgebroken en gratis gestald worden.

Om in de rijwielstalling voldoende capaciteit te behouden en om in het stationsgebied een rommelig straatbeeld, gevoel van onveiligheid en overlast te voorkomen, worden handhavingsacties uitgevoerd.

Label bij overtreding

De rijwielen die ‘onbeheerd’ gestald staan in de openbare rijwielstalling van het station worden van een label voorzien. Binnen een termijn van 21 dagen kan de eigenaar of gebruiker van het rijwiel de overtreding herstellen voordat deze door de gemeente wordt verwijderd.

De rijwielen die ‘onbeheerd’ geparkeerd  staan rondom het NS station van Best worden één week voorafgaand aan de handhavingsactie voorzien van een waarschuwingslabel. De dag voor de handhavingsactie worden onbeheerde rijwielen voorzien van een Voornemen last onder bestuursdwang. Vervolgens wordt op de dag van de handhavingsactie de definitieve last onder bestuursdwang bevestigd aan de aangetroffen rijwielen. De eigenaar/gebruiker krijgt een hersteltermijn van 2 uur om de overtreding te beëindigen waardoor het rijwiel niet door de gemeente verwijderd gaat worden.
Verwijdering vindt plaats op basis van het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet en hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Meer informatie

Lees verder voor meer informatie over de handhavingsacties. Hier vindt u ook een overzicht van de data waarop handhavingsacties in het stationsgebied plaatsvinden. Daarnaast kunt u lezen wat u moet doen als uw rijwiel weg is en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS