Transformatie stationsgebied haalbaar?

Maandag 6 januari 2020

Het huidige stationsgebied vormt een ‘barrière’ tussen oost, west, noord en zuid Best. Terwijl het gebied door de ondergrondse ligging van het spoor, ongelooflijke mogelijkheden biedt om als een verbindende schakel tussen de diverse gebieden in Best te functioneren. Op 9 september 2019 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een transformatie van dit gebied.

Onderzoek

Een actuele kijk op het Bestse stationsgebied is noodzakelijk om aan te kunnen sluiten bij huidige trends, ontwikkelingen en wensen. Daarbij wordt gekeken naar: mobiliteit, economie, volkshuisvesting, beleving, openbaar gebied en ruimtelijke kwaliteit.

We hebben een onafhankelijk adviesbureau gevraagd om een onderdeel van het onderzoek uit te voeren. Het adviesbureau gaat onder andere in gesprek met de bewoners en bedrijven met een grond- en/of vastgoedbezit in het stationsgebied over hun wensen en visie op de toekomst. Deze gesprekken vinden plaats in het voorjaar van 2020.

Besluit

We streven ernaar om in de zomer het gehele onderzoek af te ronden. Vervolgens wordt op basis van de onderzoeken bezien of de transformatie van het stationsgebied of een gedeelte hiervan haalbaar is. Ook bepalen we dan de vervolgstappen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderzoek? Dan kunt u deze mailen naar e-mailadres: stationsomgeving@gembest.nl.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS