Subsidies voor vrijwilligersorganisaties en inwoners

Dinsdag 3 september 2019

De gemeente vindt het belangrijk dat er activiteiten voor en door inwoners georganiseerd kunnen worden. Daarom is er jaarlijks een budget voor subsidieverlening aan vrijwilligersorganisaties en inwoners.

Regels voor subsidieverlening

De gemeente heeft regels opgesteld voor het verlenen van de subsidies. Hierin staat bijvoorbeeld voor welke activiteiten een subsidie kan worden aangevraagd, wie de subsidie mag aanvragen en aan welke eisen voldaan moet worden.
Afgelopen zomer is een nadere subsidieregeling vastgesteld. Er zijn nieuwe subsidiemogelijkheden toegevoegd, bijvoorbeeld voor activiteiten gericht op duurzaamheid en kwetsbare ouderen.

Aanvragen subsidie voor 2020

In de subsidieregelingen staat wanneer een subsidieaanvraag moet zijn ingediend. Voor de volgende activiteiten kun u tot 1 oktober 2019 subsidie aanvragen voor het jaar 2020:

  • Activiteiten door vrijwilligersorganisaties op het gebied van podiumkunst, beeldende kunst, letteren en volkscultuur (amateurkunsten).
  • De organisatie van de sinterklaasintocht, Koningsdag, de carnavalsoptocht, dodenherdenking op 4 mei, de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei en de bevrijding van Best op 24 oktober als niet-commerciële, culturele evenementen in Best.
  • Jeugdleden van sportverenigingen met minimaal 10 jeugdleden uit Best met daarbij eventueel een bijdrage aan de zwembadhuur.
  • Activiteiten van een vrijwilligersorganisatie op het gebied van Wmo. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen, zelfredzaamheid volwassenen, maatschappelijke participatie, maatschappelijke inzet, sociale samenhang en leefbaarheid.
  • Maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de duurzaamheidstransitie. Bijvoorbeeld voor het publiceren van artikelen in Groeiend Best, het volgen van een schrijfcursus of andere cursus waarmee het mogelijk is om anderen te begeleiden in de duurzaamheidstransitie. Ook projecten die hieraan bijdragen aan de duurzaamheidstransitie komen in aanmerking voor subsidie.

Meer informatie

De subsidieregelingen kunt u vinden via www.gemeentebest.nl/subsidies. Op deze pagina staan alle subsidiemogelijkheden van de gemeente. Er staat ook hoe u de subsidie moet aanvragen. Vanaf 10 september vindt u hier het digitale aanvraagformulier dat voor de meeste subsidies gebruikt moet worden.

Vragen?

Voor meer informatie kun u contact opnemen met Gaby Jansen, via het algemene telefoonnummer van de gemeente Best: 14 0499.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS