De inwoner aan zet: nieuwe subsidiemogelijkheden

Dinsdag 27 augustus 2019

De samenleving gaat er steeds meer vanuit dat mensen zo lang mogelijk voor zichzelf en elkaar kunnen en willen zorgen. Dat ze zelf bijdragen aan een prettige woon- en leefomgeving. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om duurzaam en langer zelfstandig wonen. Maar ook de zorg voor zichzelf en mensen in hun omgeving. Denk eens aan mantelzorg of ideeën om samen aan een prettige buurt te werken.
Regelmatig bereikten ons initiateven die we graag ondersteunden, maar waarvoor we simpelweg geen mogelijkheden hadden. Daarom hebben we onze subsidieregelingen aangepast en uitgebreid. We vinden het namelijk belangrijk om u te faciliteren. We hopen u hiermee ook een stimulans te geven om met initiatieven te komen.

Wat zijn de mogelijkheden voor subsidies?

U kunt voor verschillende onderwerpen subsidie aanvragen. Dat kan namens uzelf, maar in sommige gevallen ook namens een organisatie, vereniging of als ondernemer. Het gaat om activiteiten:

  • in uw wijk die bijdragen aan de leefbaarheid;
  • voor kwetsbare ouderen, met name op het gebied van bewegen en het voorkomen of doorbreken van eenzaamheid;
  • om mantelzorgers even een moment van rust te laten hebben en hen nieuwe energie te laten opdoen;
  • op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld voor het volgen van een cursus die eraan bijdraagt anderen te begeleiden in de duurzaamheidstransitie. Ook projecten die direct bijdragen aan de duurzaamheidstransitie komen in aanmerking voor subsidie, bijvoorbeeld wanneer deze zijn gericht op jongeren.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor de verschillende soorten subsidies gelden een aantal uitgangspunten.
De gemeente heeft regels opgesteld voor deze subsidies. Bekijk meer informatie over subsidies. U kunt ook contact opnemen met Gaby Jansen, via het algemene telefoonnummer van de gemeente Best: 14 0499.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS