Subsidieregeling beëindiging varkenshouderijlocaties

Dinsdag 16 juli 2019

Het Rijk heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld om in veedichte gebieden de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om hun bedrijf te beëindigen. Dit moet leiden tot een wezenlijke vermindering van de geuroverlast van varkensbedrijven.

Subsidie voor beëindiging varkenshouderij

Varkenshouders kunnen zich vrijwillig melden voor deelname aan de Saneringsregeling varkenshouderij (SRV). Als de varkenshouder besluit deel te nemen aan de saneringsregeling, dan ontvangt hij een vergoeding voor de varkensrechten en de restwaarde van de stallen. Stallen moeten worden gesloopt, de vergunning wordt ingetrokken en de locatie moet een andere bestemming krijgen (anders dan intensieve veehouderij).

Geurscore

Wanneer een varkenshouder zich aanmeldt voor de regeling, dan wordt zijn geurscore bepaald op basis van de geurbelasting van het bedrijf op omliggende woningen. Bedrijven met een hoge geurscore komen hoog in de ‘ranking’. De subsidie wordt namelijk verstrekt op basis van geuroverlast. Dit wil niet zeggen dat varkenshouderijen met een lage geurscore (lage ranking) geen kans maken op deelname aan de regeling. Dit hangt af van het aantal deelnemers dat zich meldt.

Meer informatie

Er is een provinciaal ondersteuningsnetwerk ingericht om de varkenshouders te begeleiden en te informeren over de mogelijkheden. Meer informatie is te vinden op de website van de Provincie.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met de gemeente via 14 0499. Vraag dan naar de afdeling Uitvoering, vakgroep Milieu. Op www.gemeentebest.nl/slopen staat aanvullende informatie over stoppen van de bedrijfsvoering. Zoals over sloop of asbestverwijdering.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS