Vergaderstukken van college en raad

Dinsdag 2 juli 2019

Bent u geïnteresseerd in besluiten van de gemeente? Van de gemeenteraad of het college? Wilt u zelf direct lezen wat er in de adviezen staat? En waarover college en raad overleggen? Bekijkt u dan de vergaderstukken digitaal via onze website.

College en raad

Sinds kort kan iedereen die geïnteresseerd is, alle openbare vergaderstukken van het college zien op onze website. Voorheen was het al mogelijk om de agenda en alle openbare vergaderstukken van de raad te zien. Nu kunt u ook de voorstellen, bijlagen en besluiten bekijken.  In de agenda selecteert u de datum. De besluitenlijst en vergaderstukken van het college zijn zichtbaar de dinsdag ná behandeling in het college. Op die dag stelt het college de definitieve besluitenlijst vast van de week daarvoor.

Wet openbaarheid van bestuur

De openbaarheid van vergaderstukken geldt alleen voor openbare stukken. Dit betreft zowel vergaderingen van de raad als van het college. Vergaderstukken die niet openbaar zijn, worden niet getoond. Denk bijvoorbeeld aan privacy-gebonden stukken of bij economische belangen van betrokkenen. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) schrijft voor hoe de overheid met vergaderstukken om moet gaan. Raadsvergaderingen zijn openbaar, u kunt deze bijwonen. Vergaderingen van het college niet.

Openbare bekendmakingen

Via www.overheid.nl of onze website kunt u ook alle openbare bekendmakingen bekijken. Openbare bekendmakingen gaan bijvoorbeeld over bouwvergunning of kapvergunningen. U kunt zich via overheid.nl ook gratis abonneren. Handig want u ontvangt automatisch een attenderingsmail als er nieuwe bekendmakingen geplaatst zijn.

PleinBest

Kent u Pleinbest al? Pleinbest is een initiatief voor en door bewoners van Best. Op dit online plein ziet u van alles van wat er in het dorp is en leeft. Ook hier is het mogelijk om automatisch een buurtmail te ontvangen over nieuwe onderwerpen. Dit kunnen ook de openbare bekendmakingen zijn. Wilt u deze buurtmail ontvangen en meer weten over PleinBest? Meld u dan aan op het online platform www.pleinbest.nl. U kunt dan zelf aangeven over welke onderwerpen u geïnformeerd wilt blijven.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS