Lees pagina voor

Schapenbegrazing Langvennen

10 juni 2024

Vanaf 14 juni graast weer een kudde van 250 schapen in het gebied van de Langvennen om dit heidevennengebied open te houden. De schaapsherders van Landschapsbeheer De Lachende Ooij hoeden deze schaapskudde.

De schapen helpen met natuurbehoud

De Langvennen en de omliggende heide hebben een hoge natuurwaarde met veel bijzondere soorten dieren en planten. Het is nodig dit gebied niet te laten dichtgroeien om deze bijzondere natuur te behouden. De schapen van De Lachende Ooij houden het gebied open door grassen en gekiemde boompjes te eten. De schaapskudde graast ongeveer anderhalve week in het gebied. In de (na)zomer van 2024 komt de schaapskudde terug voor een nieuwe ronde.

Houd rekening met de aanwezige schapen

Wandelt u de komende dagen binnen de afrastering van het gebied van de Langvennen? Houd dan gepaste afstand van de schapen. Het blijven dieren. Honden, paarden en fietsers mogen niet in dit gebied. We houden hierop extra toezicht tijdens de aanwezigheid van de schapen. Door u aan deze regels te houden, kunnen we allemaal van de aanwezigheid van de schapen genieten.

De schapenbegrazing in het gebied van de Langvennen wordt financieel mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Brabant.