Tozo stopt, ondersteuning ondernemers via Bbz

Vrijdag 1 oktober 2021

Het kabinet heeft besloten dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) stopt vanaf 1 oktober 2021. Vanaf deze datum kunt u dus geen Tozo-uitkering meer aanvragen.

Wat is wel mogelijk?

Ondernemers die nog steeds financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober 2021 een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, afgekort het Bbz. Het kabinet heeft besloten om deze regeling voor de maanden oktober, november en december 2021 eenvoudiger te maken.

Wat houdt de vereenvoudigde regeling in?

  1. Er worden geen vragen gesteld over uw vermogen.
  2. U kunt vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2021 met terugwerkende kracht (van maximaal 2 maanden) een Bbz-uitkering aanvragen.
  3. Uw inkomen, en de hoogte van de Bbz-uitkering, wordt per kalendermaand vastgesteld (in plaats van per boekjaar, zoals gebruikelijk is in het Bbz).

De levensvatbaarheid van uw bedrijf wordt beoordeeld

Vanaf 1 oktober 2021 wordt onderzocht of uw bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat u na de financiële ondersteuning door de gemeente Best weer voldoende inkomsten uit het bedrijf moet halen om van te kunnen leven. Er worden bewijsstukken opgevraagd om dit aan te tonen. Dit kunnen jaarcijfers over voorgaande jaren zijn. Maar bijvoorbeeld ook een ondernemingsplan. Bij iedere aanvraag winnen wij het advies in van een bedrijfsadviseur. Hij zal uw aanvraag gaan beoordelen.

Uw financiële situatie

Het kan zijn dat u op dit moment nadelige gevolgen op financieel gebied ervaart. Misschien is er zelfs al sprake van beginnende of oplopende schulden. Komt u, mede door Corona, in de knel met uw geldzaken? Twijfel dan niet om hulp te vragen bij het oplossen van deze problemen. Dat kan heel gemakkelijk bij de schuldhulpverleners en sociaal raadslieden van Lumens in Best (Bestwijzer). Samen met u zoeken ze naar een oplossing. Ook wanneer er nog geen sprake is van schulden, maar u juist wilt voorkomen dat deze ontstaan.
De hulp is vrijblijvend en gratis. U kunt hiervoor contact opnemen via aanmeldingenbest@lumenswerkt.nl of 040-2193300.

Aanvullend sociaal pakket

Het kabinet heeft met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. Gemeenten, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Heeft u interesse in begeleiding bij het zoeken naar een baan of bijbaan in loondienst en/of scholing neem dan contact op met https://www.huisnaarwerk.nl of 040-7602424.

Oudere berichten lezen in het archief

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS