Bijeenkomsten gemeenteraad in september

Dinsdag 1 september 2020

De gemeenteraad is na de zomervakantie weer van start gegaan. De komende tijd zijn iedere maandagavond bijeenkomsten gepland: 

Bijeenkomsten gemeenteraad
Datum Soort bijeenkomst
7 september
  • Raadsavond sessie 1: Alaparada en Startnotitie Transitie Visie Warmte
  • Raadsavond sessie 2: Rapporten rekenkamercommissie ‘Toezicht en handhaving’ en ‘Vast wel goed’
14 september
  • Raadsavond sessie 1: Bestemmingsplan Hoek Spoorweglaan – Hoofdstraat
  • Raadsavond sessie 2: Verkenning Eén Toegang en Onderzoek naar huisvesting
21 september
  • Raadsvergadering

Wilt u een bijeenkomst volgen?

Dit kan online via best.notubiz.nl. Vanwege de corona-maatregelen kan publiek helaas niet fysiek aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Op de website vindt u de aanvangstijd en de vergaderstukken van de bijeenkomsten.

Wilt u inspreken?

Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@gembest.nl. U kunt zich tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aanmelden.

Verschil raadsavond en raadsvergadering

Tijdens raadsavonden bereiden de raads- en burgerleden de onderwerpen voor, zodat de gemeenteraad over deze onderwerpen tijdens de raadsvergadering een besluit kan nemen. Op best.notubiz.nl vindt u bij de stukken van het onderwerp ook het sessieformulier. Hierin staat de invulling van de avond en leest u hoe u mee kunt doen.

Nieuwsarchief in RSS