Verkeersbesluit Ringweg: verplaatsing van de bebouwde komgrens

Dinsdag 9 juni 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 2 juni hebben besloten dat het ontwerp besluit voor het verplaatsen van de komgrens (PDF, 3.5 MB) op basis van artikel 20 a Wegenverkeerswet ter inzage gaat. Het voornemen is om de komgrens aan de Ringweg ter hoogte van spooronderdoorgang te verplaatsen naar de rotonde Ringweg - A2 - Wilg. Het vaststellen van de bebouwde komgrenzen betekent formeel een verlaging van de maximum snelheid op het betreffende weggedeelte naar 50 km/uur.

Stukken inzien

Het besluit kan vanaf de dag van publicatie gedurende 6 weken (tot en met 21 juli 2020) worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Ook kunt u het ontwerp besluit digitaal bekijken (PDF, 397.4 kB). 

Zienswijze

U kunt schriftelijk of mondeling uw mening kenbaar maken tussen 10 juni 2020 en 21 juli 2020. Uw schriftelijke reactie (zienswijze genoemd) kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Uw reactie dient te worden voorzien van de vermelding ‘zienswijze vaststellen bebouwde kommen’.

Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een telefonisch contact opnemen met mevrouw S. Brouwers van de afdeling Regie & Ontwikkeling via 14 0499.

De gemeente Best betrekt de ingediende zienswijze bij het voorbereiden van het definitieve besluit.

Best, 9 juni 2020
College van burgemeester en wethouder gemeente Best

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu