Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Nieuw beleid voor geluid en evenementen op Aquabest

Dinsdag 29 januari 2019

De gemeente heeft nieuw beleid vastgesteld voor geluid en evenementen op Aquabest. Doel van het beleid is enerzijds om de organisatie van grootschalige muziekevenementen te faciliteren. Er bestaat een duidelijke behoefte aan dit soort evenementen met een regionaal, soms zelfs internationaal, karakter. Anderzijds beperken we voor de omwonenden waar mogelijk de geluidbelasting van de muziekevenementen. In het nieuwe beleid stellen we duidelijke regels om deze strijdige doelen zoveel mogelijk te dienen. Het gaat om regels die betrekking hebben op aantallen evenementen, de spreiding ervan, eindtijden, geluidnormen, toezicht en handhaving.

Wijzigingen

Op een aantal punten is het nieuwe beleid gewijzigd ten opzichte van het oude. De belangrijkste wijzigingen leest u hieronder.

 • Het aantal evenementen per jaar gaat van maximaal twaalf naar maximaal tien.
 • In het festivalseizoen (van 1 april tot 1 oktober) mogen voortaan zes evenementen worden gehouden, in plaats van acht.
 • De evenementen zijn verdeeld in drie categorieën, met elk andere geluidnormen.
 • Er gelden maximale geluidnormen in zowel dB(A) als dB(C). Daarbij dienen de normen in dB(C) vooral voor de lage tonen.
 • Organisatoren moeten maatregelen treffen om de uitstraling van geluid te beperken.
 • Extreem lage tonen moeten worden afgefilterd.
 • De organisatoren hoeven geen akoestisch rapport meer in te dienen.
 • Tussen twee evenementen moeten tien rustdagen zitten.

Niet gewijzigd

Wat ongewijzigd blijft, is de eindtijd van muziekevenementen. Op dagen waarop geen werkdag volgt mag deze 24.00 uur zijn. Op overige dagen blijft de eindtijd 23.00 uur. Ook de mogelijkheid om per jaar twee tweedaagse evenementen te organiseren blijft gehandhaafd. Overnachten op het festivalterrein is daarbij uitgesloten vanwege de aanvliegroute van Eindhoven Airport. We gaan onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om overnachtingen mogelijk te maken.

Meer informatie

De notitie heet ‘Nadere regels voor geluid en evenementen op Aquabest 2019 (PDF, 389.2 kB)’. In de notitie staat een verwijzing naar een lijst met technieken die gebruikt kunnen worden om de uitstraling van geluid te beperken. ‘Best beschikbare technieken voor geluid bij evenementen 2019 (PDF, 348.3 kB)’ is de naam van deze lijst.
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu