Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Subsidies preventief jeugdbeleid 2019 naar Lumens

Dinsdag 6 november 2018

Elk jaar maakt de gemeente subsidie-afspraken voor het preventief jeugdbeleid. Voor 2019 heeft de gemeente de subsidies voor preventief jeugdbeleid toegekend aan welzijnsorganisatie Lumens. Dit is gedaan op basis van een nieuwe aanpak. Alleen partijen die nu ook al subsidie ontvangen konden inschrijven.

Wat merkt u ervan?

Op dit moment verzorgt welzijnsorganisatie WBO een groot deel van de activiteiten. Dit betekent dat zij taken gaan overdragen aan Lumens. De inzet van WBO is echter niet uitgesloten. Het college van B en W hoopt dat beide organisaties kiezen voor een samenwerkingsconstructie. Op deze wijze is de continuïteit maximaal gegarandeerd. WBO blijft voor de gemeente partner op andere terreinen, zoals vluchtelingenwerk, vrijwilligerswerk en mantelzorg.
Het gaat alleen om activiteiten waarvoor géén indicatie nodig is. Inwoners met een hulpvraag krijgen mogelijk te maken met andere gesprekspartners. Bijvoorbeeld bij opvoedvragen of bij jongerencentrum Todo.

Waarom een nieuwe aanpak?

Gemeenten hebben te maken met een veranderende maatschappij en een veranderende vraag van u als inwoners. In de procedure zijn partijen daarom nadrukkelijk gevraagd met een innovatief aanbod te komen. Ook zijn de partijen uitgenodigd te komen met samenwerkingsconstructies, waardoor overlap in het bestaande aanbod verdwijnt. Op deze manier wil de gemeente het beschikbare budget anders en effectiever inzetten. Het budget voor preventief jeugdbeleid blijft hetzelfde. Het gaat dus niet om een bezuinigingsronde.
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu