Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Aanvragen subsidie 2019 voor vrijwilligersorganisaties Wmo, cultuur en sport

Dinsdag 28 augustus 2018

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van organisaties. Om als organisatie subsidie te kunnen krijgen zijn regels vastgesteld. De basis staat beschreven in de Algemene subsidieverordening. Daarnaast zijn er voor een aantal terreinen subsidieregelingen vastgesteld. In deze subsidieregelingen leest u voor welke doelen en activiteiten de gemeente subsidie verleent. Ook staat vermeld aan welke eisen de organisaties moeten voldoen en hoe de hoogte van de subsidie wordt bepaald.

Subsidie aanvragen voor het jaar 2019

Vrijwilligersorganisaties die zich inzetten op het gebied van Wmo, cultuur of sport kunnen subsidie aanvragen voor het jaar 2019. Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet  u de aanvraag voor 1 oktober bij de gemeente indienen. Meer informatie over het aanvragen van subsidie vindt u op de pagina subsidies: www.gemeentebest.nl/subsidies.

Beschikbaar budget voor 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft per subsidieregeling besloten wat het maximale beschikbare budget is voor 2019. Dit worden subsidieplafonds genoemd. Hieronder ziet u wat het beschikbare budget per regeling is:

  • Subsidieplafond Wmo: € 103.900
  • Subsidieplafond maatschappelijke evenementen: € 31.200
  • Subsidieplafond amateurkunsten: € 52.700
  • Subsidieplafond sport: € 54.000
  • Subsidieplafond erfgoed: € 7.300
  • Subsidieplafond toerisme en recreatie: € 15.600

In 2019 is het ook mogelijk om voor eenmalige projecten of activiteiten subsidie aan te vragen. Het subsidieplafond hiervoor is vastgesteld op € 20.800. De subsidieplafonds zijn vastgesteld voordat de gemeentebegroting van 2019 is vastgesteld. Daarom kan het voorkomen dat de subsidieplafonds worden verlaagd.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu