Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied: vanaf 11 juni

Dinsdag 5 juni 2018

Sinds mei 2018 is bij het NS-station een extra fietsenstalling (noodstalling) met ongeveer 150 plaatsen beschikbaar. De overdekte fietsenstalling is namelijk te klein geworden. Sinds we wisten dat de stalling te klein was, handhaafden we alleen nog als de veiligheid in het geding was. Daar komt nu weer verandering in. Dat betekent dat de Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren (BOA’s) weer handhavingsacties houden. De eerste actie vindt plaats in de week van 11 tot en met 17 juni 2018.

Parkeerverbod

Voor het gebied rondom het NS-station geldt, buiten de openbare rijwielstalling en de noodstalling, een parkeerverbod voor rijwielen (brom-/, snor- / en fietsen). Dit is met borden rondom het stationsgebied aangegeven.

Maximale parkeertijd

In de openbare rijwielstaling van het station mogen rijwielen 21 dagen onafgebroken en gratis gestald worden.  Zo proberen wij diefstal, vernielingen en overlast door fout geparkeerde fietsen in het stationsgebied te voorkomen.
Gebruikers die hun rijwiel langer laten staan, overtreden de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Met de handhavingsacties zorgen we voor voldoende ruimte in de stallingen. En voorkomen we verloedering en vandalisme.

Label bij overtreding

  • De rijwielen die ‘onbeheerd’ gestald staan in de openbare rijwielstalling of noodstalling van het station krijgen een waarschuwingslabel. Binnen een termijn van 21 dagen kan de eigenaar of gebruiker van het rijwiel de overtreding herstellen voordat de gemeente de rijwielen verwijdert.
  • De dag voor de handhavingsactie krijgen onbeheerde rijwielen een Voornemen last onder bestuursdwang. Op de dag van de handhavingsactie bevestigen de BOA's de definitieve last onder bestuursdwang aan de rijwielen. De eigenaar/gebruiker krijgt dan nog 2 uur de tijd om de overtreding te beëindigen, zodat de gemeente het rijwiel niet verwijdert. Verwijdering vindt plaats op basis van het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet en hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Meer informatie

Op de pagina Handhavingsacties fietsen leest u meer informatie hierover. Hier vindt u ook een overzicht van de data waarop handhavingsacties in het stationsgebied plaatsvinden. Daarnaast kunt u lezen wat u moet doen als uw rijwiel weg is en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu