Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Gebruiksmelding brandveilig gebruik overige plaatsen

Vrijdag 9 februari 2018

Op 1 januari is het landelijke Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen in werking getreden. Dit besluit geeft regels over de brandveiligheid bij activiteiten waar niet op basis van bijvoorbeeld bouw- of milieuregelgeving brandveiligheidsvoorschriften gelden.
Organisatoren van bijeenkomsten en evenementen in de open lucht of in tijdelijke bouwwerken zijn verantwoordelijk voor de brandveiligheid en basishulpverlening. De organisator moet ervoor zorgen dat aan de eisen uit het Besluit voldaan wordt. In een aantal gevallen moet de activiteit vooraf gemeld worden bij de gemeente. Dit kan door een melding te doen via de pagina Gebruiksmelding brandveilig gebruik overige plaatsen.

Gebruiksvergunning

Per 1 januari is de gebruiksvergunning uit de Algemene Plaatselijke Verordening vervallen. Alle aanvragen en meldingen voor evenementen die na 1 januari worden ingediend, worden getoetst aan de nieuwe regeling. Voor aanvragen en meldingen die in 2017 zijn gedaan en waarvan een gebruiksvergunning onderdeel uitmaakt, hoeft de organisator niets te doen. Deze worden behandeld als een melding op grond van het nieuwe besluit.
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu