Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Op naar de volgende stap: bestemmingplan Buitengebied

Dinsdag 10 oktober 2017

Het buitengebied is volop in beweging en daar probeert de gemeente op in te haken. Binnenkort gaan wij starten met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Dit is fase 3 van een bijzonder traject samen met gemeenteraad en inwoners.

Structuurvisie Buitengebied

De eerste stap was de vaststelling van de Structuurvisie Buitengebied (PDF, 2.3 MB) in april 2016. Deze visie is een inspiratiebron én afwegingskader voor initiatieven en ontwikkelingen in het buitengebied. De tweede stap is op maandag 2 oktober 2017 gezet. De gemeenteraad heeft toen de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Hiermee heeft de gemeenteraad keuzes gemaakt die bepalend zijn voor het bestemmingsplan. Belangrijke onderdelen van de nota zijn de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s), duurzame energie in het buitengebied en veehouderij en diersoorten.

Nu gaan we dus aan de slag met de laatste fase, namelijk het bestemmingsplan Buitengebied. Het voorontwerp is waarschijnlijk in het voorjaar van 2018 gereed.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu