Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Regionaal onderzoek naar woonwensen van start

Donderdag 21 september 2017

Deze week ontvangen 2.000 inwoners van Best een brief waarin hun medewerking wordt gevraagd aan dit onderzoek. Het is een groot woonwensenonderzoek vanuit de Metropoolregio Eindhoven. Voor het onderzoek worden inwoners van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant benaderd. Dus ook onze gemeente.

Waarom dit onderzoek?

Doel van het onderzoek is om de woonbehoeften en -wensen van de inwoners zo goed mogelijk in beeld te brengen. Voor gemeentebesturen is het belangrijk om de woningvoorraad zo goed mogelijk op de woonwensen van de inwoners te kunnen aansluiten. Het onderzoek wordt één keer in de 3 jaar gehouden.

Waarover gaat het onderzoek?

De vragen gaan over verhuisgedrag (in het verleden en in de toekomst), woonwensen en de woonomgeving. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2018 bekend. 

Wie kunnen er mee doen?

Via een steekproef zijn 2.000 inwoners geselecteerd. Alleen deze inwoners kunnen de vragenlijst invullen. De vragen zijn snel en eenvoudig te beantwoorden. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten.

Meer weten?

Met vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij de gemeente Eindhoven die dit onderzoek coördineert. De contactpersoon hiervoor is de heer Jan Vriens, telefoonnummer 14 040 Gaat uw vraag over de selectie van de inwoners? Dan kunt u terecht bij Toon Brouwers, volkshuisvestingsambtenaar gemeente Best, telefoonnummer 14 0499

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu