Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Vergunningaanvraag 30 woonunits Veldweg

Dinsdag 25 april 2017

Woningstichting ‘thuis heeft een vergunningaanvraag ingediend voor het plaatsen van 30 tijdelijke wooneenheden voor een periode van maximaal 10 jaar. De mogelijke locatie ligt aan de Veldweg, ter hoogte van de bestaande woningen op nummer 14 en 16. Ook de realisatie van de noodzakelijke parkeerplaatsen zit in de aanvraag.

Extra woonruimte

De aanvraag is een volgende stap in het realiseren van extra woonruimte in Best. De opdracht hiervoor is door de raad aan het college van B en W gegeven. Aan de diverse woningcorporaties is gevraagd om mee te werken om deze extra woonruimte te realiseren.

Wanneer op deze vergunningaanvraag een besluit is genomen, worden omwonenden per brief geïnformeerd.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu