Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Jeugdlintje: wie wilt u in het geheim nomineren?

Donderdag 13 april 2017

De jeugdraad reikt in 2017 weer het jeugdlintje voor jongeren uit!

Wat is het Jeugdlintje?

Het jeugdlintje is een onderscheiding die elk jaar wordt uitgereikt aan één of meer kinderen/jongeren die een 'uitzonderlijke daad' hebben verricht. Deze persoon/personen moet(en) wel aan een aantal criteria voldoen.

  • Het jeugdlintje is bedoeld voor kinderen tussen 6 en 18 jaar die in Best wonen.
  • De prestatie moet een positief effect hebben op zijn/haaromgeving zoals de (sport)club, school of mantelzorg.
  • Het kan gaan om een éénmalige 'heldendaad', maar ook om jeugdigen die tenminste een half jaar actief zijn voor een goed doel.

Een jury kiest op basis van die criteria een winnaar.

Hoe nomineert u?

Nomineren kan door personen vanaf 19 jaar tot uiterlijk vrijdag 28 april per e-mail via jeugdraadbest@gmail.com of door het formulier in te leveren bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Beschikt u niet over internet? Dan kunt u de formulieren ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Meer informatie

Voor meer informatie over het nomineren, het reglement en het inschrijfformulier verwijzen wij u naar de pagina Jeugdlintje jeugdraad.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu