Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Uitspraak Centrale Raad van Beroep over huishoudelijke ondersteuning

Maandag 18 juli 2016

Wellicht heeft u er via kranten of tv over gehoord: de Centrale raad van Beroep heeft verschillende uitspraken gedaan over huishoudelijke ondersteuning in het kader van de Wmo. Hierbij is niet altijd sprake is van nauwkeurigheid en/of feitelijke juistheid van de berichtgeving. Hoe zit dit nu in Best?

Consequenties uitspraak voor Best

Het beleid van de gemeente Best is niet gelijk aan dat van de gemeenten waarop de uitspraken betrekking hebben. In de uitspraken van de CRvB komt heel duidelijk naar voren dat huishoudelijke ondersteuning maatwerk is. En dat het mogelijk is een beschikking te geven op basis van het resultaat ‘een schoon en leefbaar huis’. Dit is in Best het geval en blijft in stand.
De uitspraken hebben naar onze inschatting op enkele punten wel gevolgen voor onze werkwijze. Zo is aangegeven dat ook het wassen en strijken van kleding deel uitmaken van hulp bij het huishouden.
Op dit moment is dit in Best niet het geval en regelen mensen met hulp bij het huishouden via de Wmo dit zelf. Wij onderzoeken nog of we onze werkwijze aan moeten passen. Hierbij nemen we ook de resultaten mee van het tevredenheidsonderzoek onder inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo. Dit onderzoek is onlangs gestart.

Huidige werkwijze blijft van kracht

We vragen cliënten om de gemeente tijd te geven om bovenstaande goed te beoordelen. We willen voorkomen dat cliënten in korte tijd met meerdere wijzigingen te maken krijgen. Door iets meer tijd te nemen kunnen we het in één keer goed organiseren en ook de ervaringen van cliënten meenemen. In de tussentijd blijft de huidige werkwijze van kracht.

Meer informatie

Cliënten die in de tussentijd niet tevreden zijn over hoe schoon en leefbaar hun huis is, kunnen hiervoor zoals gebruikelijk is contact opnemen met hun zorgaanbieder. Als de zorgaanbieder het niet naar tevredenheid oplost, kan er contact opgenomen worden met de gemeente. Ook als er sprake is van gewijzigde omstandigheden min de persoonlijke situatie waardoor er meer huishoudelijke ondersteuning nodig is, kunt u terecht bij uw zorgaanbieder.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu