Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Verkeersbesluiten in verband met de kermis

Dinsdag 28 juni 2016

De volgende verkeersbesluiten zijn door de gemeente Best gepubliceerd:

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen kermis 2016
 • Tijdelijke verkeersmaatregelen Secretaris L. Jansenstraat t.b.v. kermis 2016

Beroep en bezwaar

De verkeersbesluiten zijn op 27 juni gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt deze inzien via www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

U kunt binnen 6 weken tegen het verkeersbesluit ‘tijdelijke verkeersmaatregelen kermis 2016’ beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. De termijn van 6 weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd.

Tegen het verkeersbesluit met betrekking tot de 'tijdelijke verkeersmaatregelen Secretaris L. Jansenstraat t.b.v. kermis 2016' kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen bij het College van burgemeester en wethouders. De termijn van 6 weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd.

Ontwerp verkeersbesluit

De volgende ontwerpverkeersbesluiten zijn door de gemeente Best gepubliceerd:

 • Verkeersmaatregelen ten behoeve van de weekmarkt
  • Afsluiten van het parkeerterrein
  • Instellen van een parkeerverbodszone op het parkeerterrein
 • Instellen van een parkeerverbod in de Marie Raymakersstraat
 • Uitbreiden van de parkeerschijfzone op het Wilhelminaplein

Inzage en zienswijze

De ontwerpverkeersbesluiten zijn op 27 juni gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt deze inzien via www.zoek.officielebekendmakingen.nl. U kunt binnen zes weken tegen een ontwerpbesluit zienswijzen indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. De termijn van 6 weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu