Wijken en Buurtbudget

Hieronder vindt u een opsomming van alle wijken van Best. Elke wijk heeft een bewonersoverleg dat zich inzet voor de leefbaarheid en veiligheid. Wilt u iets verbeteren in uw wijk? Dan kan dat via het buurtbudget. Voor iedere wijk is er jaarlijks buurtbudget beschikbaar.

Woonwijken

Informatie over de samenstelling van de wijken vindt u in het Totaaloverzicht inwoners en woningen per wijk (PDF, 111.0 kB).

Bewonersoverleggen

Best heeft in elke wijk een bewonersoverleg. Een bewonersoverleg is een stichting van vrijwilligers die zich inzetten voor hun wijk. De bewonersoverleggen zijn voor de gemeente en andere instanties een klankbord en adviesorgaan in de wijk. Dit doen ze vooral op het gebied van Leefbaarheid, Veiligheid, Openbare ruimte en Verkeer.

De afgelopen jaren zijn er verschillende projecten voor wijkrenovatie opgepakt in de verschillende wijken. Ook deze renovatiesgebeurden in samenspraak met de bewonersoverleggen. De bewonersoverleggen zijn verenigd in het GOEB (Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen in de gemeente Best). Het GOEB bespreekt zaken met de gemeente die in meer dan één wijk actueel zijn. Meer informatie over het GOEB en de bewonersoverleggroepen in Best vindt u op www.goeb.nl.

Buurtbudget

Heeft u als bewoner een goed idee om de leefbaarheid in uw wijk te verbeteren? Dan biedt de gemeente hierbij financiële ondersteuning via het buurtbudget.

Buurtbudget in 2017

Het voor 2017 beschikbare buurtbudget is op! Eind dit jaar vindt u de Regeling buurtbudget 2018 en het nieuwe aanvraagformulier op deze pagina. Dan kunt u ook een aanvraag doen voor 2018.

Hoe regelt u de betaling van het buurtbudget?

Is uw initiatief voor het buurtbudget goedgekeurd? Dan kunt u aan de slag! Bekijk in verband met de betaling het Overzicht factuureisen en wijze van betaling (PDF, 43.1 kB).

Sluit het menu