Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Buurtbudget

Heeft u als bewoner een goed idee om de leefbaarheid in uw wijk te verbeteren? Dan kan de gemeente hierbij via het buurtbudget financiële ondersteuning bieden.

Buurtbudget in 2018

Ook in 2018 is er weer buurtbudget. Het beschikbare bedrag is € 40.000. Tot 1 mei is het buurtbudget per wijk beschikbaar. 

We beoordelen de ingekomen aanvragen op twee momenten: na 1 maart en 1 mei. Na 1 mei worden de restantbedragen samengevoegd en kunnen inwoners van heel Best hiervan gebruikmaken.

Aanvragen

Dien uw idee in via het Aanvraagformulier buurtbudget 2018 (DOCX, 131.0 kB) bij WBO, via buurtbudget@wbo.nl of lever het ingevulde formulier in bij Bestwijzer. Houd wel rekening met de spelregels. Deze vindt u in de Regeling buurtbudget 2018 (PDF, 160.0 kB). WBO kan u ondersteunen bij uw het indienen van uw aanvraag. Daarnaast kunt u hiervoor desgewenst ook bij het bewonersoverleg van uw wijk terecht via de website van het GOEB. We beoordelen uw aanvraag op diverse aspecten: bestaande regels en beleid, mate van bijdrage aan de doelstellingen van het buurtbudget en het aangetoonde draagvlak.

Voor het aantonen van draagvlak voor uw initiatief kunt u de deelnemerslijst buurtbudget (PDF, 47.4 kB) gebruiken.

Hoe regelt u de betaling van het buurtbudget?

Is uw initiatief voor het buurtbudget goedgekeurd? Dan kunt u aan de slag! Bekijk in verband met de betaling het Overzicht factuureisen en wijze van betaling (PDF, 43.0 kB).

Sluit het menu