Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Buurtbudget

Heeft u als bewoner een goed idee om de leefbaarheid in uw wijk te verbeteren? Dan kan de gemeente hierbij via het buurtbudget financiële ondersteuning bieden.

Buurtbudget in 2019

Ook in 2019 is er weer buurtbudget. Het beschikbare bedrag is € 40.000,-.

Tot 1 mei is het buurtbudget per wijk beschikbaar. We beoordelen de ingekomen wijkaanvragen op twee vaste momenten: na 1 maart en na 1 mei.

Na 1 mei worden de restantbedragen samengevoegd en kunnen inwoners van heel Best hiervan gebruikmaken. Beoordeling vindt dan plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

Aanvragen

Dien uw idee in via het Aanvraagformulier buurtbudget 2019 (DOCX, 131.9 kB) in via buurtbudget@gembest.nl of lever het ingevulde formulier in bij de receptie van het gemeentehuis. Houd wel rekening met de spelregels. Deze vindt u in de Regeling buurtbudget 2018 en verder (PDF, 160.0 kB). WBO kan u adviseren bij het invullen van uw aanvraag en het toetsen van draagvlak voor uw idee. Daarnaast kunt u hiervoor desgewenst ook bij het bewonersoverleg van uw wijk terecht via de website van het GOEB. We beoordelen uw aanvraag op diverse aspecten: bestaande regels en beleid, mate van bijdrage aan de doelstellingen van het buurtbudget en het aangetoonde draagvlak.

Voor het aantonen van draagvlak voor uw initiatief kunt u de deelnemerslijst buurtbudget (PDF, 47.4 kB) gebruiken.

Hoe regelt u de betaling van het buurtbudget?

Is uw initiatief voor het buurtbudget goedgekeurd? Dan kunt u aan de slag! Bekijk in verband met de betaling het Overzicht factuureisen en wijze van betaling (PDF, 43.0 kB).

Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu