Lees pagina voor

Wat doet de jeugdraad?

Het werk van de jeugdraad is leerzaam én leuk! De jeugdraad vergadert enkele keren per jaar in openbare vergaderingen van 1 uur. Vóór elke vergadering vindt 2 keer een voorbereidende vergadering van 1 uur plaats.

Waarover vergadert de jeugdraad?

De leden van de jeugdraad bepalen zelf waarmee ze aan de slag gaan. Dit kunnen heel concrete dingen zijn. Als hiervoor geld of andere ondersteuning van de gemeente nodig is, doet de jeugdraad hiervoor een voorstel aan het gemeentebestuur. De jeugdraad kan bijvoorbeeld ook de kermis openen, namens de jeugd het gemeentebestuur adviseren of aandacht vragen voor wensen, behoeften en problemen van de Bestse jeugd. Daarnaast onderneemt de jeugdraad jaarlijks een leuk en leerzaam uitstapje.

Begeleiding jeugdraad

De leden van de jeugdraad hebben 2 of 3 begeleiders. Zij:

Griffier

De jeugdraad beschikt over een eigen secretaris, de griffier van de jeugdraad. Dit is een medewerker van de gemeente die, samen met de burgemeester als voorzitter, de vergaderingen van de jeugdraad voorbereidt en zorgt dat deze goed verlopen. De griffier heeft ook een plaatsvervanger.

Taken griffier: