Vervanging speeltoestellen 

Is een speeltoestel aan vervanging toe of is er een initiatief om een nieuw speeltoestel te plaatsen? Dan bekijken we in overleg met buurtbewoners of en zo ja, welk speeltoestel in de speeltuin kan worden geplaatst. U vindt hieronder onze werkwijze.

  • Een speeltoestel blijkt aan vervanging toe te zijn. De gemeente bekijkt welk type speeltoestel dit is, de leeftijdscategorie, de vervangingswaarde, bouwjaar, valondergrond en eventueel de leverancier.
  • Bij een afgekeurd speeltoestel plaatst de Buitendienst een tijdelijk vooraankondigingsbordje. Hierop staat een verwijzing naar deze pagina.
  • Na verwijdering van het oude speeltoestel hebben bewoners nog 1 jaar de gelegenheid om een nieuw speeltoestel aan te vragen. Gebeurt dat niet, dan wordt het toestel uit de gemeentelijke systemen verwijderd en komt er geen vervangend speeltoestel.
  • U kunt via onderstaande contactgegevens aangeven of u een nieuw speeltoestel wilt in uw buurt. De gemeente neemt dan contact met u op.

Voorwaarden bij het plaatsen van een speeltoestel

  • Namens de buurt of straat zijn er 1 of 2 contactpersonen. Ook kan een actief Bewonersoverleg of de Jeugdraad contactpersoon zijn. Een combinatie van deze 3 opties is ook mogelijk. 
  • De contactpersoon en de gemeente overleggen samen over hoe te komen tot de keuze voor een nieuw speeltoestel.
  • De vervangingswaarde omvat het leveren, plaatsen en monteren van een toestel.
  • Is het nodig de aanwezige valondergrond uit te breiden of te vervangen? Ook deze kosten tellen we bij de vervangingswaarde. Dit kan oplopen tot 30% van de vervangingswaarde van een speeltoestel.
  • De gemeente heeft een aantal vaste leveranciers van speeltoestellen. U kunt enkel uit hun assortiment een toestel kiezen.
  • Voor het te plaatsen speeltoestel zoekt de contactpersoon zelf draagvlak in de buurt.

Contact

Heeft u vragen over een speeltoestel in uw buurt? Dan kunt u contact opnemen met onze collega’s van Beheer en Leefbaarheid via indewijk@gembest.nl of via telefoonnummer 14 0499.