Veelgestelde vragen en antwoorden

Wij beantwoorden graag vragen over de Tweede Kamerverkiezingen. De veelgestelde vragen en antwoorden worden eventueel aangepast en aangevuld. Laatst bijgewerkt: 17 november 2023.

Onderwerpen

Wanneer kunt u stemmen?

U kunt stemmen op woensdag 22 november 2023.

Waar kunt u stemmen?

 • Gemeentehuis
 • Prinsenhof
 • Bestwijzer
 • Brandweerkazerne
 • Kadans
 • Gemeenschapshuis Vlinderhei
 • Gymzaal Heivelden
 • Sporthal Naestenbest
 • Kindcentrum Platijn (Dijkstraten)
 • Schoolwoning 21-23 *
 • Gymzaal Paersacker

*Locatie Schoonwoning is minder toegankelijk voor mensen in een scootmobiel. U kunt verderop bij Gymzaal Heivelden terecht

Bij het gemeentehuis is een stemmal aanwezig voor slechtzienden.

Op wie kunt u stemmen?

U ontvangt vóór 14 november 2023 de kandidatenlijst(en) per post. Heeft u na 14 november 2023 geen kandidatenlijst ontvangen, dan kunt u een kandidatenlijst afhalen bij de receptie van het Gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best.

Wat heeft u nodig om te stemmen?

Als u komt stemmen, neemt u mee:

 • Stempas
 • Identiteitsbewijs

Geldigheid identiteitsbewijs

Uw identiteitsbewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. Een identiteitsbewijs waarop staat ‘geldig tot 23 november 2018’ of elke andere latere datum kan bij deze verkiezingen gebruikt worden. Denk er wel aan om uw identiteitsbewijs binnenkort te verlengen.

Identiteitsbewijs kwijt of gestolen?

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan kunt u uw stem uitbrengen door een kopie te laten zien van de verklaring van vermissing die is opgemaakt door de gemeente. Daarnaast moet u een pasje of document met uw naam en foto laten zien. Denk bijvoorbeeld aan een abonnement of OV-pas.

Nieuwe stempas aanvragen?

Bent u uw stempas kwijt of heeft u geen stempas ontvangen? Vraag dan een nieuwe stempas aan. Doe dit persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis. Dit kan nog tot uiterlijk dinsdag 21 november 12.00 uur.

U kunt zelf niet stemmen?

Kunt u niet stemmen op 22 november? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. De volgende dingen zijn belangrijk als u iemand machtigt:

 • Degene die u machtigt om te stemmen voor de verkiezingen mag niet meer dan 2 volmachten aannemen.
 • Degene die u machtigt om te stemmen moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met de eigen stem uitbrengen.

U kunt iemand op 2 manieren machtigen:

Achterkant stempas invullen

 • De persoon die u machtigt woont ook in Best.
 • Op de achterkant van uw stempas staat een volmachtbewijs.
 • Vul eerst zelf in wie u machtigt en zet uw handtekening.
 • Laat de persoon die u machtigt ook zijn handtekening zetten op het volmachtbewijs.
 • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. U kunt een identiteitsbewijs gebruiken dat geldig is tot 23 november 2018 of elke andere latere datum. De gemachtigde moet dit bij het stembureau laten zien, samen met zijn eigen identiteitsbewijs.

Schriftelijke volmacht

 • De persoon die u machtigt woont niet in de gemeente Best maar heeft wel een stempas om te mogen stemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen.
 • U vult het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen in (PDF, 172.7 kB).
 • Meld op het formulier de naam, geboortedatum en adres van de persoon die u machtigt.
 • Onderteken beiden het formulier.
 • U kunt het ingevulde en ondertekende formulier op de volgende manieren terugsturen:
  • Per mail: inscannen en versturen naar verkiezing@gemeentebest.nl
  • Per post: versturen naar de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best
  • Persoonlijk: afgeven bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2.
  • De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 17 november 2023 door de gemeente zijn ontvangen. De andere kiezer ontvangt een volmachtbewijs en hoeft geen kopie van een identiteitsbewijs van u te laten zien.

Wilt u stemmen in een andere gemeente?

Dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kunt u nog tot dinsdag 21 november 2023 12.00 uur persoonlijk bij de afdeling Burgerzaken aanvragen. U ontvangt daarna een kiezerspas. Met deze kiezerspas kunt u gaan stemmen in elk stembureau binnen Nederland.

Gaat u in een andere gemeente stemmen? Kijk dan van tevoren goed op hun website bij welke stembureaus u terecht kunt.

Wilt u oefenen met stemmen?

Dat kan. Bekijk deze handige uitleg over het stemmen.

Wilt u uitleg in gebarentaal over het stemmen?

Bekijk deze video in gebarentaal over stemmen tijdens verkiezingen.

Waar vind ik de officiële bekendmakingen?

Deze staan op de pagina over de Tweede Kamerverkiezingen op deze website.

Wanneer wordt de uitslag bekendgemaakt?

De stembureaus sluiten op 22 november 2023 om 21.00 uur. Daarna beginnen de stembureauleden met het tellen van de stemmen op partijniveau. Op donderdag 23 november zullen de stemmen centraal geteld worden op de locatie Prinsenhof Best. De voorlopige uitslag publiceren we vrijdag 24 november.

Heeft u verder nog vragen?

Heeft u vragen over de gemeenteraadsverkiezingen, neem dan gerust contact met ons op:

Lees meer over de verkiezingen op de website van de Kiesraad. Of bekijk de informatie op de website van de Rijksoverheid.