Lees pagina voor

Speeltoestellen

Is een speeltoestel aan vervanging toe of is er een initiatief om een nieuw speeltoestel te plaatsen? Dan bekijken we in overleg met buurtbewoners of en zo ja, welk speeltoestel in de speeltuin kan worden geplaatst.

Werkwijze

Zodra een speeltoestel wordt afgekeurd plaatsen we een aankondigingsbord bij dit toestel. Na verwijdering van het oude speeltoestel heeft u als bewoner nog 1 jaar de gelegenheid om een nieuw speeltoestel aan te vragen. Gebeurt dat niet, dan komt er geen vervangend speeltoestel. Wilt u een vervangend of nieuw speeltoestel in uw buurt? Neem dan contact met de gemeente via onderstaande contactgegevens. 

Voorwaarden bij het plaatsen van een speeltoestel

Contact

Wilt u een vervangend of nieuw speeltoestel aanvragen? Of heeft u vragen over een toestel in uw buurt? Neem dan contact op met onze collega’s van Beheer en Leefbaarheid via indewijk@gembest.nl of via telefoonnummer 14 0499.