Lees pagina voor

Geboorteaangifte

U moet binnen 3 dagen na de bevalling geboorteaangifte doen in de gemeente waar uw kind geboren is. Is dit niet mogelijk door een weekend of feestdag? Dan geldt een langere termijn, zodat er ten minste 2 werkdagen over blijven om aangifte te doen. De vader en/of de moeder doet aangifte. Een geboorteaangifte kan online of op afspraak.

Na de aangifte ontvangt u een bevestiging van de geboorteaangifte per post. Hierin staat ook het burgerservicenummer (BSN) van uw kind. We vragen u deze gegevens op juistheid te controleren.

Let op!bij de online geboorteaangifte moet u als bijlage een verklaring van de verloskundige of de (huis)arts met de geboorteplaats en eventuele andere stukken zoals een bewijs van een erkenning ongeboren vrucht meesturen.

Online geboorteaangifte

Direct regelen (Deze link gaat naar een externe website)

Als u het kind bij de geboorte nog moet erkennen of als u bij de aangifte een achternaam kiest, hebben wij de handtekening van beide ouders nodig (dan moet u een afspraak maken voor de aangifte).

Aangifte in het gemeentehuis

Wilt u de geboorteaangifte in het gemeentehuis komen doen, maak dan een afspraak. Let op: is het niet mogelijk om binnen 3 werkdagen de aangifte te doen? Bel dan naar telefoonnummer 14 0499.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs van uzelf.
  • Afschrift van de erkenningsakte en/of akte van naamskeuze als deze voor de geboorte zijn opgemaakt.
  • Trouwboekje of partnerschapsboekje (als u dat heeft en uw kind hierin wilt laten bijschrijven).
  • Wilt u de achternaam van het kind nog kiezen? Dan moet ook de moeder aanwezig zijn bij de afspraak.

Verwerking in de basisregistratie personen (BRP)

Met het ondertekenen van de akte is de geboorteaangifte een feit. De geboorte wordt vervolgens opgenomen in de BRP. U ontvangt hiervan nog een overzicht met de gegevens van uw kind en daarbij de vraag deze op juistheid te controleren.

Wanneer aangifte doen?

Aangifte geboorte
Geboortedag Aangifte uiterlijk
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Valt de laatste aangiftedag op een feestdag? Dan kunt u de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen.

Naamskeuze

Gecombineerde geslachtsnaam kiezen

Vanaf 1 januari 2024 is een nieuwe wet ingegaan: Wet Invoering gecombineerde geslachtsnaam. Deze wet houdt in dat u bij het 1e kind kunt kiezen voor een gecombineerde geslachtsnaam. Uiteraard kunt u ook blijven kiezen voor de geslachtsnaam van de moeder, de vader of de duomoeder. Let op! Dit is alléén mogelijk als 1 van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft.

De keuze voor een geslachtsnaam wordt vastgelegd in een akte van naamskeuze. Hiervoor moeten beide ouders op afspraak (Deze link gaat naar een externe website) naar het gemeentehuis komen.

Overgangsregeling gecombineerde geslachtsnaam

In heel 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een gecombineerde geslachtsnaam. Hiervoor moeten beide ouders op afspraak (Deze link gaat naar een externe website) naar het gemeentehuis komen. Heeft u meerdere kinderen? Dan hoeft u maar 1 afspraak te maken.

Voor wie geldt de overgangsregeling?

Kosten gecombineerde geslachtsnaam

Per kind brengen wij een bedrag in rekening van:

Wanneer is het niet mogelijk om voor een gecombineerde geslachtsnaam te kiezen?

Uw oudste kind is geboren vóór 2016.

Wilt u meer informatie?

Bekijk dit document (PDF, 625.4 kB) voor meer meer informatie. Daarnaast leest u op deze website meer over dit onderwerp (Deze link gaat naar een externe website).

Registratie levenloos geboren kind in BRP

Als ouder kunt u een verzoek indienen om uw levenloos geboren kind op te nemen in de basisregistratie personen (BRP). Uw kind wordt dan opgenomen op de persoonslijst van de ouder die dit verzoekt.

Voorwaarden voor registratie in de BRP

Met deze registratie wordt uw kind zichtbaar voor de ouder(s) die het verzoek doen via MijnOverheid.nl (Deze link gaat naar een externe website). Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Verzoek indienen

Het verzoek dient u persoonlijk in aan de balie. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 0499.

U neemt mee:

Meer informatie

Via de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over hoe u aangifte doet van uw levenloos geboren kind (Deze link gaat naar een externe website) en over wat u moet doen om uw levenloos geboren kind te registreren in BRP (Deze link gaat naar een externe website).