Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Geboorteaangifte

Heeft u een zoon of dochter gekregen? Gefeliciteerd! U moet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doen in de gemeente waar uw kind geboren is. Is dit niet mogelijk door een weekend of feestdag? Dan geldt een langere termijn, zodat er ten minste 2 werkdagen over blijven om aangifte te doen. De vader en/of de moeder doet aangifte. Een geboorteaangifte kan online of op afspraak.

Let op: Van vrijdag 18 oktober 17.00 uur tot en met maandag 21 oktober 10.00 uur is het door technisch onderhoud niet mogelijk om online een aanvraag te doen via onze website. Vanaf maandag 21 oktober werkt alles weer zoals u gewend bent. Onze excuses voor het eventuele ongemak!

Online geboorteaangifte

Online geboorteaangifte

Na de online aangifte maakt de gemeente de geboorteakte op. De ambtenaar komt als u dit wilt bij u thuis voor ondertekening van de akte. Hiervoor maken we telefonisch een afspraak met u.

Aangifte aan de balie

U kunt ook de geboorteaangifte in het gemeentehuis komen doen. Maak hiervoor een afspraak. Let op: is het niet mogelijk om binnen 3 werkdagen de aangifte te doen? Bel dan naar telefoonnummer 14 0499.

Afspraak maken

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs van uzelf.
 • Afschrift van de erkenningsakte en/of akte van naamskeuze als deze voor de geboorte zijn opgemaakt.
 • Trouwboekje of partnerschapsboekje (als u dat heeft en uw kind hierin wilt laten bijschrijven).
 • Wilt u de achternaam van het kind nog kiezen? Dan moet ook de moeder aanwezig zijn bij de afspraak.

Verwerking in de basisregistratie personen (BRP)

Met het ondertekenen van de akte is de geboorteaangifte een feit. De geboorte wordt vervolgens opgenomen in de BRP. U ontvangt hiervan nog een overzicht met de gegevens van uw kind(eren) en daarbij de vraag deze op juistheid te controleren.

Wanneer aangifte doen?

Aangifte geboorte
Geboortedag Aangifte uiterlijk
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Valt de laatste aangiftedag op een feestdag? Dan kunt u de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen.

Registratie levenloos geboren kind in BRP

Als ouder kunt u een verzoek indienen om uw levenloos geboren kind op te nemen in de basisregistratie personen (BRP). Het kind wordt dan opgenomen op de persoonslijst van de ouder die dit verzoekt.

Voorwaarden voor registratie in de BRP

 • Het verzoek moet de ouder zelf doen. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.
 • Op het moment van de geboorte van het kind was de ouder inwoner van een Nederlandse gemeente. Via een persoonskaart (voor 1 oktober 1994), de GBA (van 1 oktober 1994 tot 6 januari 2014) of de BRP (vanaf 6 januari 2014). Vond de geboorte van het kind nog voor de datum van inschrijving van de ouder plaats, dan nemen we geen gegevens over het kind op.
 • De ouder moet op enig moment sinds 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond.

Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Verzoek indienen

Het verzoek dient u persoonlijk in aan de balie. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 0499.

U neemt mee:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Akte van uw levenloos geboren kind, of
 • Akte van de geboorte (levenloos) die is opgenomen in het overlijdensregister van de Nederlandse burgerlijke stand

Meer informatie

Via de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de registratie levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen of over wat u over wat u moet doen om uw levenloos geboren kind te registreren in BRP.

Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu