Erkenning kind

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind of ongeboren vrucht? Dan kunt u toch het vaderschap of moederschap op u nemen. Dit noemen we erkenning. Hiervoor maakt u een afspraak.

Online regelen

Erkenning kind na de geboorte

Afspraak maken

Erkenning kind voor de geboorte

Afspraak maken

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van de erkenner
  • Geldig identiteitsbewijs van de moeder (Bij 1e kind moet de moeder meekomen. Bij het 2e kind kan de erkenner persoonlijk komen en kan de moeder schriftelijk toestemming geven via het formulier erkenning kind

Erkenning voor de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap noemen we een ‘erkenning ongeboren vrucht’. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk vaderschap of moederschap bij de geboorte al vastgelegd is. Ook kunt u de achternaam van het kind al kiezen.

Erkenning bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, als er nog geen vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijk toestemming geven voor de erkenning.

Naamskeuze

Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen. Kiezen ouders voor de geslachtsnaam van de partner van de moeder? Dan moet de moeder mee naar het gemeentehuis komen. Naamskeuze kan alleen bij het eerste kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie krijgen dezelfde geslachtsnaam.

Ouderlijk gezag

Door erkenning krijgt u niet automatisch het gezag over een kind. Dit kunt u regelen via het digitale loket Rechtspraak.

Duomoederschap

Is er sprake van 2 vrouwen die de ouders van het kind zijn? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Best via telefoonnummer 14 0499 of per e-mail: info@gemeentebest.nl.

Gevolgen van erkenning

  • Wederzijds erfrecht van de ouder en het kind
  • Onderhoudsplicht van de ouder voor het kind
  • Zorg en opvoedingsplicht van de ouder voor het kind