Erkenning kind

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind of ongeboren vrucht? Dan kunt u toch het vaderschap of moederschap op u nemen. Dit noemen we erkenning. Hiervoor maakt u een afspraak.

Afspraak maken

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van de erkenner
  • Geldig identiteitsbewijs van de moeder (Bij 1e kind moet de moeder meekomen. Bij het 2e kind kan de erkenner persoonlijk komen en kan de moeder schriftelijk toestemming geven via het formulier erkenning kind

Erkenning voor de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap noemen we een ‘erkenning ongeboren vrucht’. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk vaderschap of moederschap bij de geboorte al vastgelegd is. Ook kunt u de achternaam van het kind al kiezen.

Erkenning bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, als er nog geen vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijk toestemming geven voor de erkenning.

Ouderlijk gezag

Vanaf 1 januari 2023 krijgt u door erkenning automatisch het gezag over een kind. U hoeft het gezag in dat geval niet meer apart te regelen.

Is uw kind vóór 1 januari 2023 erkend, maar heeft u het gezag nog niet geregeld? Dan kunnen de ouders samen online een verzoek indienen bij de rechtbank. Dit is eenvoudig, gratis en duurt maar 10 minuten. In de meeste gevallen is het zo dat daarna de erkenner het gezamenlijk gezag met de moeder over het kind krijgt.

Naamskeuze

Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen. Kiezen ouders voor de geslachtsnaam van de partner van de moeder? Dan moet de moeder mee naar het gemeentehuis komen. Naamskeuze kan alleen bij het eerste kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie krijgen dezelfde geslachtsnaam.

Gecombineerde geslachtsnaam kiezen

Vanaf 1 januari 2024 is een nieuwe wet ingegaan: Wet Invoering gecombineerde geslachtsnaam. Deze wet houdt in dat u bij het 1e kind kunt kiezen voor een gecombineerde geslachtsnaam. Uiteraard kunt u ook blijven kiezen voor de geslachtsnaam van de moeder, de vader of de duomoeder. Let op! Dit is alléén mogelijk als 1 van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft.

De keuze voor een geslachtsnaam wordt vastgelegd in een akte van naamskeuze. Hiervoor moeten beide ouders op afspraak naar het gemeentehuis komen.

Overgangsregeling gecombineerde geslachtsnaam

In heel 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een gecombineerde geslachtsnaam. Hiervoor moeten beide ouders op afspraak naar het gemeentehuis komen. Heeft u meerdere kinderen? Dan hoeft u maar 1 afspraak te maken.

Voor wie geldt de overgangsregeling?

  • Voor alle kinderen van dezelfde ouders
  • Uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023.
  • U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend.

Kosten gecombineerde geslachtsnaam

Per kind brengen wij een bedrag in rekening van:

  • voor het oudste kind € 75,-
  • voor elk volgend kind van dezelfde ouders € 50,-

Wanneer is het niet mogelijk om voor een gecombineerde geslachtsnaam te kiezen?

Uw oudste kind is geboren vóór 2016.

Wilt u meer informatie?

Bekijk dit document (PDF, 625.4 kB) voor meer meer informatie. Daarnaast leest u op deze website meer over dit onderwerp.

Duomoederschap

Is er sprake van 2 vrouwen die de ouders van het kind zijn? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Best via telefoonnummer 14 0499 of per e-mail: info@gemeentebest.nl.

Gevolgen van erkenning

  • Wederzijds erfrecht van de ouder en het kind
  • Onderhoudsplicht van de ouder voor het kind
  • Zorg en opvoedingsplicht van de ouder voor het kind