College van burgemeester en wethouders

 • Samenstelling College

  Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de raad uit.

 • Contact met het College

  Als inwoner van Best kunt u het college van burgemeester en wethouders benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp.

 • Openbare besluitenlijsten

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe iedere week. Een week na de vergadering verschijnt de openbare besluitenlijst.

 • Beleidsakkoord 2014-2018

  Voor de periode 2014 - 2018 is het Beleidsakkoord 'Verbinden met Daadkracht' vastgesteld.

Sluit het menu