Marc van Schuppen

Wethouder

3e Loco - burgemeester
Waarnemer van Rik Dijkhoff

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Woonbeleid
 • Vergunningen
 • Grondbeleid
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Cultureel Erfgoed
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Integraal Waterbeheer
 • Milieubeleid

Wie ben ik?

Ik ben Marc van Schuppen, geboren in 1956 in Vlaardingen. Achtereenvolgens heb ik gewoond in Rijswijk, Eindhoven, Amsterdam, Den Haag, Dommelen en sinds 1986 in Best. Ik ben getrouwd met Cécile en heb twee kinderen Bart en Evi die inmiddels het huis uit zijn. Na mijn studie bedrijfskunde en de diensttijd bij de Klu ben ik begonnen aan mijn arbeidzame leven, bij de componentendivisie van Philips. In 1991 ben ik overgestapt naar een papierverwerkend bedrijf in ’s-Hertogenbosch. Dit bedrijf is in 2009 failliet gegaan waarna ik, via een detacheringsorganisatie, heb gewerkt bij de gemeente Tilburg en de gemeente Oisterwijk.

Eind 1997, vanaf de oprichting van Best Open, ben ik actief betrokken geraakt bij de politiek in Best. In 1998 kwam ik in de gemeenteraad. Na twee raadsperiodes ben ik gestopt als raadslid en toegetreden tot het bestuur van Best Open. In september 2009 ben ik weer in de raad gekomen vanwege het vertrek van een zittend raadslid. Aansluitend heb ik van 2010 tot 2014 in de raad gezeten. Mijn politieke activiteiten zijn voortgekomen uit mijn betrokkenheid met Best.

Als je iets wilt veranderen, kan je niet langs de kant blijven staan. Ik wil bereiken dat besluiten, die de bewoners raken, ook genomen worden in samenspraak met die bewoners en daarmee kunnen rekenen op een breed draagvlak.

Nevenfuncties

Ambtshalve

 • voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
 • lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brabant Water N.V.
 • voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Wonen SGE
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Ruimte SGE
 • lid Bestuurlijk Overleg Werkeenheid Waterschappen 'De Meierij' (waterschappen)
 • lid, namens randgemeenten, Uitvoeringstafel Eindhoven Airport
 • lid Stuurgroep Doorontwikkeling Eindhoven Airport
 • lid Bestuurlijke Werkgroep opvang zwerfdieren
 • deelnemer Regionaal Ruimtelijk Overleg/Regionale Ontwikkeldagen
 • lid Stuurgroep Brainport Avenue
 • lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven
 • lid Bestuurlijke Adviesgroep Duurzaam Wonen Zuidoost Brabant
 • lid Bestuurlijk Overleg Kloppend Hart van Het Groene Woud
 • lid bestuur Stichting Bizob